Äänekoskella halutaan mukaan ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueeseen


Joulukuun valtuuston päätettäväksi tulee lähteekö kaupunki mukaan ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Saarijärven kaupungin ja Uuraisten kunnan kanssa. 

 

Äänekosken kaupungin, Saarijärven kaupungin ja Uuraisten kunnan kesken on syksyllä 2018 neuvoteltu mahdollisesta kuntien välisestä yhteistoiminnasta ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävien järjestämisessä ja tuottamisessa.

– Neuvottelujen keskeisenä taustatekijänä on ollut näkemys ja kokemus, jonka mukaan henkilöstömäärältään pienet ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kunnalliset organisaatiot ovat haavoittuvaisia erilaisissa poikkeustilanteissa. Pienissä organisaatioissa on myös vaikeata saavuttaa mahdollisuuksia riittävään erikoistumiseen ja kollegiaaliseen tukeen henkilöstölle. Kuitenkin ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan hyvään asiakaskokemukseen liittyy tärkeinä seikkoina käsittelyaikojen nopeus ja käsittelyn oikeusvarmuus. Näiden turvaamisen katsotaan varsinkin tulevaisuudessa edellyttävän kuntien voimavarojen yhteenkokoamista tähänastista laajemmin, asiaa perustellaan.

Yhteistoiminnan on määrä alkaa jo 1.1.2019 lukien. Aikataulu on kunnianhimoinen ja edellyttää, että kaikki kolme yhteistoiminnan osapuolta eli sopijakuntaa hyväksyvät kuntien välisen sopimuksen joulukuussa 2018.

 

Vastaa