Äänekoskella Keski-Suomen kovin talouskasvu


Äänekoskea tarkastellessa on talouskasvumme hienoa luettavaa.

Keski-Suomen talouskasvu tasaantui vuoden 2018 alkupuoliskolla, samoin koko Suomen – Äänekoskella seutujen kovin kasvu.

 

Tilastokeskuksen suhdannetietojen mukaan Keski-Suomen talouskasvu tasaantui vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla ja oli vain hieman vaisumpaa kuin koko maassa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa tammi-kesäkuussa 4,8 prosenttia ja koko Suomessa 5,6 prosenttia. Keski-Suomen kasvu alkoi syksyllä 2015 ja koko maan vuotta myöhemmin.

Äänekosken seutu nousi Keski-Suomen ykköseksi – siellä liikevaihdot kasvoivat peräti 16,9 prosenttia. Luvuissa näkyy selvästi biotuotetehtaan myönteinen vaikutus. Kakkosena oli Jyväskylän seutu, jossa liikevaihdot kasvoivat 4,3 prosenttia. Kolmannella sijalla oli Keuruun seutu, jonka kasvu oli 2,1 prosenttia.

Vienti vetää

Toimialoista parhaiten vuoden 2018 alkupuoliskolla kasvoi teknologiateollisuuden liikevaihto (8,3 %). Metsäteollisuuden kasvu oli seitsemän prosenttia. Viennin määrä kasvoi teollisuuden kasvun myötä 6,8 prosenttia.

Keski-Suomi menetti finanssikriisin myötä miljardin verran vientituloja, minkä vaikutuksesta henkilötyövuosien määrä väheni Keski-Suomessa 7 500:lla ja kunnat menettivät verotuloja 32 miljoonaa/vuosi. Viennin määrässä saavutettaneen vuoden 2008 taso tämän vuoden aikana eli menetetty vuosikymmen saadaan kurottua umpeen.

Viennillä on edelleen suuri merkitys Keski-Suomen menestykseen. Keski-Suomi elää ja menestyy maailmantalouden sykkeessä. Yritysten tilauskanta on hyvällä tasolla, joten lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa viennin määrän laskua.

Yritykset työllistävät

Yritysten liikevaihtojen kasvun myötä myös henkilöstömäärät lisääntyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 3,3 prosenttia eli 3 000 henkilötyövuotta. Eniten henkilöstömäärät kasvoivat Jyväskylän seudulla 4,2 prosenttia ja Äänekosken seudulla neljä prosenttia, molemmilla seuduilla henkilöstömäärät kasvoivat enemmän kuin koko maassa. Toimialoista parhaiten työllisti KIBS alat, kasvua 10,1 prosenttia ja palvelut, kasvua 5,3 prosenttia. Teollisuuden työpaikat lisääntyivät 3,4 prosenttia ja rakentamisen 3,7 prosenttia. Työttömyys laskee edelleen hyvää vauhtia ja elokuussa 2018 Keski-Suomessa oli 7 500 työtöntä vähemmän kuin elokuussa 2015. Työttömien määrässä saavutettaneen tänä syksynä huippuvuoden 2008 taso ja ehkä jopa alle kymmenen prosentin työttömyys.

Rakentamisen kasvu jatkui edelleen, kasvua oli viisi prosenttia. Rakentamisen kovia lukuja selittävät mm. uuden sairaalan rakentaminen, liikenneinfran rakentaminen Äänekosken seudulla sekä Jyväskylän erittäin raju asuntorakentaminen. Vuonna 2016 Jyväskylään valmistui kolme asuntoa/päivä, vuonna 2017 neljä asuntoa/päivä ja tänä vuonna rakentamisen tahti on ollut kuusi uutta asuntoa/päivä. Kirri-Tikkakoski moottoritien rakentamisen vaikutukset näkyvät vuoden 2019 luvuissa.

Palveluissa kasvua oli Keski-Suomessa 4,8 prosenttia ja koko maassa 5,6 prosenttia, eli tällä toimialalla kasvua oli hieman vähemmän kuin koko maassa. Kaupan alalla Keski-Suomen kasvu oli vain 1,1 prosenttia. Koko Suomessa kaupan liikevaihdot kasvoivat 4,2 prosenttia. Kaupan alalla on menossa iso rakennemuutos, jossa mm. verkkokauppa haastaa perinteiset kauppaliikkeet.

 

Keski-Suomen Aikajana kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Aikajana 4/2018 kuvaa talouden kehitystä vuodesta 2010 vuoden 2018 kesäkuun loppuun. Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsek Oy, Keulink Oy, Ääneseudun Kehitys Oy, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä SSYP Kehitys Oy. Seuraava Aikajana julkaistaan tammikuun alussa.

 

Vastaa