Äänekoskella tehdään geoenergiatutkimusta


Geologisen tutkimuskeskuksen Petri Hakala, Isa Witick ja Mikko Pelkkala asensivat geologisen mittauskaluston Ääneniemeen perjantaina.

Geologian tutkimuskeskus tekee Ääneniemellä geoenergiatutkimusta, jossa selvitetään kaava-alueen soveltuvuutta energiakaivojen käyttöön.

 

 

Geologian tutkimuslaitoksen väki kävi Äänekoskella perjantaina asentamassa Ääneniemeen mittauskaluston, joka teki mittauksia itsenäisesti tallentaen tarvittavat tiedot tietokoneelle. Tutkimukset jatkuivat energian saantia simuloivilla mittauksilla maanantaihin saakka.

Tutkimuksessa saadaan tarkempaa tietoa siitä, kuinka lämmintä Ääneniemen kallioperä on, kuinka syvällä pohjavesi piileksii ja kuinka tehokkaasti Ääneniemelle tulevina vuosina rakennettavat pientalot voidaan lämmittää geoenergialla.
– Kyseessä on 200 metriä syvä kaivo. Siellä kierrätettään maalämpöliuosta, samalla lämmitetään keruunestettä ja samalla osa lämmöstä siirtyy tuonne kallioon. Mitattujen lämpötilon perusteteella voidaan sitten arvioida maaperän termisiä ominaisuuksia. Tämä on ihan tätä meidän perustutkimusta, Geologian tutkimuskeskuksen Petri Hakala sanoo.

Geoenergialla tarkoitetaan maa- ja kallioperästä saatavaa lämmitys- ja myös viilennysenergiaa, jota hyödynnetään suomessa lämpöpumppujen avulla. Nykyään jo yli puoleen pientaloista asennetaan ilmaisenergiaa hyödyntävä lämpöpumppu. Ilmalämpöpumppuihin verrattuna syvältä maankuoresta energian keräävä maalämpöpumppu tuottaa energiaa tasaisesti ympärivuoden ja vuorokauden vuodenajasta ja sääoloista riippumatta.

Ääneniemen kartoitus on osa Keski-Suomen liiton Suomessa koordinoimaa Baltic Energy Areas – A Planning Perspective – hanketta.

 

 

 

Vastaa