Äänekoskella halutaan vähentää vanhusten laitospaikkoja määrätietoisesti – nyt liipasimella Ruskovilla


Äänekosken kaupunki pyrkii kehittämään erityisesti kotihoitoa vanhustenhuollossaan.

Äänekoskella ollutta laitoshoitopainotteista palvelurakennetta ollaan kevennetty määrätietoisesti. Nyt liipasimella on Suolahdessa sijaitseva Ruskovilla, jossa asuu tällä hetkellä 11 vanhusta.

 

Keskiviikkona kokoontuva perusturvalautakunta saa päättääkseen  Suolahdessa toimivan Ruskovillan kohtalon. Arjen tuen talousarvioesitykseen 2018 sisältyy esitys ryhmäkoti Ruskovillan asteittaisesta vähentämisestä ja lakkauttamisesta. Muutos on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana ja mahdollisesti toteuttaa vuoden sisällä muutoksen aloittamisesta.  Muutos perustuu siihen, että Ruskovillaan on ollut vaikea löytää toimintakyvyltään sellaisia asukkaita, joiden hoitoa kotona ei pystytä turvaamaan ympärivuorokautisella kotihoidolla, vaan he tarvitsisivat ei-ympärivuorokautista palveluasumista ja selviäisivät ilman säännöllistä yöaikaista avuntarvetta.

Ruskovillassa työskentelee viisi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Jos Ruskovillan toiminta pienenee kaupunki tarjoaa kaikille vakinaisille työntekijöille työtä muista arjen tuen työyksiköistä.

Palvelurakenteen keventämistä on edelleen jatkettava siten, että painopistettä ja käytettävissä olevia resursseja saadaan edelleen siirrettyä kotona asumista tukeviin palveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön.

– Väestö ikääntyy Äänekoskella siten, että ikääntyvän väestön määrä kasvaa noin sadan henkilön vuosivauhdilla. Henkilöstörakennetta on monipuolistettava ja osaamista kotiin menevissä palveluissa lisättävä erityisesti kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan ja riittävän varhaiseen tukeen muistiasiakkailla, jotta kotona asumista pystytään turvaamaan vielä vuosia muistidiagnoosin saamisen jälkeenkin, perusturvalautakunnan listalla todetaan.

Äänekoskella on vuonna 2016 ollut laitoshoidossa 2,58 prosenttia yli 75-vuotiaista ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 6,41 prosenttia yli 75-vuotiaista. Tämä tarkoittaa, että Äänekoski jää edelleen valtakunnallisesta tavoitetasosta noin prosenttia ja maakunnan asettamasta tavoitteesta noin kaksi prosenttia.

 

 

 

 

 

Vastaa

  1. HP

    Silloin kun Suomi liittyi merkillä EU
    Silloin pääministeri Esko Aho sanoi TV lähetyksessä ”Suomesta tullaan vielä paljon leikkaamaan sosialietuja, että ollaan kaikkien jäsenmaiden kesken samalla linjalla ja samalla tasolla kaikkien muiden – heikompien maiden kanssa” – Näin sitä linjaa – tämänkin aikakauden hallitus vetelee.

    Vastaa