Äänekosken matkailua tutkitaan


Äänekoski saa matkailijoilta 12 miljoonaa euroa ja työllistää 85 henkilötyövuoden verran. Nyt tehdään tarkempaa tutkimusta.

 

Äänekosken matkailun tulo- ja työllisyysraportti julkaistiin alkuvuonna. Vuoden 2015 tilastojen perusteella on laaditussa raportissa Äänekosken matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista. Sen mukaan Äänekoski saa matkailijoilta noin 12 miljoonaa euroa. Suurimmat matkailun hyötyjät ovat majoitus- ja ravitsemistoiminta ja vähittäiskauppa. Tilastojen perusteella matkailu työllistää Äänekoskella 85 henkilötyövuotta. Se kerryttää Äänekoskelle tuloveroa noin 398 000 euroa. Matkailijoita laskettiin käyneen noin 244 000.

Äänekosken matkailun kehittämiseksi tarvitaan tarkempaa, tutkittua tietoa päätöksenteon, tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi. Nyt alkava matkailututkimus kattaa kaikki matkailutoimijat, joita ovat mm. matkailuyrittäjät, tapahtumajärjestäjät, vapaa-ajan asuntojen vuokraajat sekä näiden asiakkaat, loma-asukkaat ja tapahtumakävijät.

Toukokuussa aloitetaan matkailijahaastatteluilla, joita tehdään pitkin kesää. Ensimmäisenä kohteena on Kongin Ameriikan päivä, josta toivotaan saatavan haastateltaviksi Äänekosken ulkopuolelta saapunutta yleisöä. Osa haastatteluista jätetään talvikauteen.

Äänekoskella suurin osa matkailutoimijoista on pieniä: kylätoimintaa ja maaseutu- sekä luontoyrittäjiä. Tosin vilkkain matkailukohde Äänekoskella on Hirvaskankaan ABC. Koska valtakunnallisissa tilastoissa Äänekoskesta tilastoidaan vain viiden yrityksen yöpymiset, matkailutoiminnasta ja -tulosta jää iso osa piiloon.

Tutkimusmenetelmänä käytetään pohjoismaista tulo- ja menomenetelmää, joka on yleisimmin käytetty menetelmä Suomessa. Se noudattaa TEM:n suosituksia matkailutulon määrittämisestä. Äänekosken matkailutuloselvitys laaditaan yritys- ja mökinomistajakyselyjen sekä matkailijahaastattelujen avulla. Lisäksi tietoja täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla.

Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa matkailututkimuksen yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Tutkimus on osa Äänekosken maaseutumatkailuhanketta, joka on saanut Leader-rahoitusta.

Vastaa

 1. hämäläinen juhani

  Olisiko mahdollista järjestää matkaparkkia keskustan tuntumaan ? Voisi muutama euro jäädä paikallisiin kauppoihin,caravaanarit kanattaa ottaa huomioon.

  Vastaa
 2. Marko Nykänen

  Ihmisä tulee ja menee. Kesällä liikutaan enemmän. Aika luonnollista. Joutavanpäiväistä tutkimusta. Resurssit ja voimavarat tulisi käyttää itse tekemiseen. Luoda Äänekoskelle tapahtumia, virikkeitä. Siellä ihmiset liikkuvat missä on tapahtumia ja nyt kesällä vähemmän kun ei Jazzejakaan ole. Tässäkin olisi ollut kaupungilla sauma kun olisi rohkeasti ottanut taloudellista vastuuta, jotta Jazzit olisi järjestetty. Ei ole kuitenkaan myöhäistä. Ehkäpä vuoden päästä jotain keksitään. Hirvaskankaan ABC Äänekosken vetonaula. Huh…ei hyvältä näytä.

  Vastaa
 3. Mirkka Kuivakangas

  Aika surullista on jos Äänekoski tunnetaan vain persoonattomasta huoltoasemasta! Eikä tuo ”sellutehtaankaan” mainonta pelkästään turisteja kyllä tuo ?

  Vastaa