Äänekosken Perussuomalaisten kannanotto: Vanhuspalvelulaki ei ole taannut ikäihmisille arvokasta vanhuutta


Äänekosken Perussuomalaisten kevätkokouksessa kirjattiin kannanotto, jossa vanhusten hyvinvointiin ja hoivaan toivotaan parannusta. 

 

Vanhuspalvelulakia on viimeksi kiristetty kolme vuotta sitten vuonna 2015. Hoivalaitoksiin pääsy on ollut tämän jälkeen entistäkin vaikeampaa. Takana ovat iäkkäiden laatusuositukset joka koskee tehostettua palveluasumista ja hallituksen päätös nipistää vanhusten hoidosta 33,3 miljoonaa euroa kahden vuoden aikana. Valtio aikoo säästää joka vuosi ensi vuosikymmenellä miljardin säätelemällä maakuntaan annettavaa rahoitusta.

Laitospaikkojen vähentäminen valtakunnalliselle tasolle Äänekoskella ja hoidontarpeen jatkuva lisääntyminen väestörakenteen vanhenemisen ja muistisairauden nopean lisääntymisen vuoksi kotihoito ei pysty vastamaan palvelutarpeseen henkilöresurssien lisäämisestä huolimatta. Meillä on yhä enemmän yhä vanhempia ihmisiä jotka tarvitsevat arjessaan paljon tukea ja hoivaa.

Toiminnanohjejärjestelmän ja palvelurakenteen kehittäminen henkilöresussien lisäämisen yhteydessä pitäisi olla ketterämpi.Onhan Äänekoski ollut mukana Keski-Suomi 2020 Kukoistava kotihoito-kärkihankkeessa. Laatusuositukseen on kirjattu kohta ikäystävällisestä palvelurakenteesta.

Suuri joukko omaisia taistelee parasta aikaa sairaan vanhuksen puolesta hänelle kuuluvien oikeuksien puolesta. Alkuperäisestä lain tekstistä on poistettu hoivaa tarvitsevalta oikeus arvokkaseen elämään ja laista on tullut monen mielestä kotihoidon pakkolaki ja kotihoiva on lainausmerkeissä. Kuntien strategiat ja palvelukuvaukset ovat täynnä lupauksia hyvästä vanhusten kotihoidosta, mutta arjen todellisuus on toinen.

Tehostetun palveluasumisen paikoista julkisella puolella on pulaa.Tämä on puolestaan sitä palvelua joka on korvattu puretulla laitoshoidolla. Jos julkisella puolella paikkoja ei ole, niitä pitäisi tarvittaissa ostaa ostopalvelusopimuksella. Yksityisesti hoitoon hakeuduttaessa asiakas vastaa hoitomaksuista itse.

Ympärivuorokautinen hoito on kuitenkin vähentynyt kun asiakkaat on kotihoitobuumissa ohjattu laitoksista koteihin. Kotona joutuvat asumaan hyvin huonokuntoiset vanhukset, joille ei täysimääräinenkään kotipalvelu yökäynteineen ole riittävä. Ambulanssiyksikkö hälytetään yhä useammin vanhuksen kotiin hoivatilanteen kartoittamiseksi. Mikäli nyt eduskunta tulee hyväksymään maakunta-uudistuksen ja valinnanvapauslain ja julkinen terveyspalvelu romutetaan, kuinka käy sosiaalipuolelle? Siellä on paljon ratkaisemattomia epäkohtia.

Kuinka toimii maakuntatason etsivä sosiaalityö? Kuinka se löytää myös maakunnan reuna-alueilla asuvat yksinäiset ihmiset?

Kun jo nyt paikallinen kuntatason sote ei pysty vastamaan vanhuksen hoivan- ja hoidontarpeeseen. Miten tästä sekamelskasta selviävät ihmiset jotka eivät osaa, tai jaksa ottaa yhteyttä oikeisiin paikkoihin.Huoli iäkkäistä vanhemmista tai isovanhemmista ja heidän hoidostaan vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun ja työkykyyn, joten se vaikuttaa myös koko perheeseen ja yhteiskuntaan.

Äänekosken Perussuomalaiset ry

 

Vastaa

 1. Uuno Sailas

  Joulukuun talousarviota päätettäessä persujen enemmistö yhdessä muiden oikeistopuolueitten kanssa vastusti Salmisen esitystä lisätä kodinhoitajien määrää ja omaishoitajien lomittajaresurssia. Lisäykset saatiin koko vasemmiston ja kahden persumiehen voimin.

  Vastaa
  1. marke

   Kannanotto on kirjoitettu että inhimillinen hoito kohtaisi vanhuksen.
   Vuosien ajan on nostettu kunnallisen hoidon piiriin pääsyä ja edellytyksiä hoidon piiriin pääsemiseksi,riippumatta onko kyseessä kunnallinen tai yksityinen taho.

   Lisätty hoitajamitoitus ei yksin takaa hyvää laatua.

   Työntekijämäärä voi hukkua huonoon organisaatioon,asenteisiin, johtamiseen. Joskus 5 työntekijää voi saada aikaan saman kuin 7.

   Inhimmillinen hoito tarkoitta myös oikeaa hoitaja mitoitusta 0,5 mitoituksella kolmeakymmentä asiakasta hoitaa 15 hoitotyöntekijää.
   Tällöin kaikkia asiakkaita hoitaa aamuvuorossa 6 hoitajaa ,illassa 4, hoitajaa yössä 1 hoitaja, vapaalla olevat 4 hoitajaa lasketaan mitoitukseen.

   Kyllä kaikki myös perussuomalaiset kannattivat omaishoitajien resurssien lisäämistä se oli lisätty tämän vuoden talousarvioon . niinkuin jo tarpeelinen määrä hoitajien vakanssia.Tämän vuoksi en äänestänyt Salmisen esitystä vaan talousarvioon tehtyä esitystä jonka piti riittää oikeaan mitoitukseen. Nythän hoitomitoituksen pitäisi olla loistavat ,mutta siitä huolimatta vanhusten yksinäisyys ja turvottomuus ei ole vähentynyt.

   Vastaa
   1. Uuno Sailas

    Aikamoista venkoilua. Marke muun oikeiston ohella vastusti hoitajien lisäystä. Lukekaapa valtuuston pöytäkirjasta.

    Vastaa