Äänekoski ei lähde mukaan valinnanvapauspilottiin


Äänekosken kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki osallistu maakunnalliseen valinnanvapauspilottiohjelmaan.

 

Kaupunginjohtaja ehdotti, että Äänekoski liittyy pilottihankkeeseen. Kaupunginhallituksen pöydän ääressä Seppo Ruotsalaisen vastehdotus, jossa kaupunki ei lähde mukaan pilottihankkeeseen. Muun muassa Leila Lindellin ja Sirpa Martinsin kannatettua Ruotsalaisen ehdotusta, suoritettiin äänestys. Ruotsalainen, Lindell, Martins, Kari Kiiskinen, Merja Närhi, Jaana Tani sekä Matti Virtanen äänestivät liittymistä vastaan, Matti Tiusanen ja Marke Tuominen sen puolesta.

Periaatteessa maakunnan valinnanvapauspilotti tarkoittaa sitä, että asiakas saa valita palvelutuottajakseen yksityisen terveyskeskuksen, mikä Äänekoskella ei tässä vaiheessa olisi edes mahdollista nykyisten palveluiden puitteissa. Asiakkaan siirtymisestä aiheutuva kustannus olisi kompensoitu pilotissa ministeriön rahoituksella.

Valinnanvapauspilottiin haetaan maakuntana, ja osallistumisprosentti tulee olla 70% jotta hakemus hyväksytään. Aiemmin pilotista on jättäytynyt jo seututerveyskeskuksen alue. Nyt Äänekosken jättäytyessä pilotista, on todennäköistä ettei pilottia tule koko maakuntaan.

Valinnanvapauspilotti on osa sote-ja maakuntauudistuksen valmistelua.

EDIT: Vastaan äänesti Jaana Tani, ei Minna Tuikka, kuten ensin virheellisesti kerroimme.

Vastaa