Ääneniemessa saattaa koti lämmitä tulevaisuudessa oman pihan energialla


Äänekosken Ääneniemessä on mahdollista hyödyntää kallioperän geoenergiaa alueen asuntojen lämmitykseen. Tulos saatiin Keski-Suomen liiton ja ”Baltic Energy Areas – A Planning Perspective” -hankkeen tilaamissa koeporauksissa.

 

– Maakuntatasolla geoenergian mahdollisuuksia on selvitetty jo vuonna 2015. Tällä Ääneniemen hankkeella tarkennetaan tutkimuksia, kertoo Keski-Suomen liiton suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi.

Ääneniemen alueella kallio on lähellä maan pintaa, mikä helpottaa energian talteenottoa. Kallioperän tutkimusten ohella hanke toi lisätietoa siitä, miten kallioperätutkimukset nivoutuvat uuden alueen rakentamisen muihin vaiheisiin.

Ääneniemi valikoitui tutkimuksen kohteeksi uutena, rakentuvana alueena. Vaikka Ääneniemessä pystytään suurimmaksi osaksi hyödyntämään kaukolämpöä, alueen kallioisuus vaikuttaa kaukolämpöverkon laajentamisen kustannuksiin. Vaihtoehdoksi haluttiin tarjota uusiutuva energiamuoto.

– Toivomme saavamme konkreettista kustannustietoa eri lämmitysmuotojen valintaa ajatellen. Nykyisen asuntoalueen asemakaavassa on kaukolämpöön liittymisvelvoite, mutta myös vähintään yhtä ympäristöystävälliset vaihtoehdot voivat tulla lämmitysmuotona kyseeseen aluetta laajennettaessa, toteaa Äänekosken kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen.

 

 

 

Vastaa