Avotulen teko ja kulotus kielletty metsäpalovaaran takia


Keski-Suomen pelastuslaitos on kieltänyt alueellaan kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotuksen.

 

Lisäksi pelastuslaitos haluaa kiinnittää huomiota sellaiseen toimintaan, jota harjoitetaan muualla kuin rakennuksessa ja josta saattaa mahdollisesti aiheutua kipinöitä (kuten esimerkiksi metsätyö).

Tällöin toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu metsäpalon vaaraa.

Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota, sen sijaan maapohjasta eristettyjä grillejä ja tulisijoja ei katsota avotuleksi.

–Tällä hetkellä metsät ovat niin kuivia, että suuren metsäpalon todennäköisyys on erittäin suuri, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Vastaa