Ensimmäiset puut korjattiin metsästä biotuotetehtaalle perjantaina


Metsä Group aloitti puunkorjuun Äänekoskelle valmistuvaa biotuotetehdasta varten. Tehtaan käynnistäminen aloitetaan tulevalla viikolla, elokuun puolessa välissä.

 

Ennen puunkorjuun aloittamista puuta on toimitettu vanhalle sellutehtaalle ja uuden tehtaan koekäyttöjä varten.

Puun ostaminen biotuotetehdasta varten alkoi jo vuonna 2016. Suora puunkorjuu käynnistyi perjantaina 11. elokuuta harvennushakkuilla Metsä Groupin omistajajäsenen Timo Akselinin metsässä Uuraisilla Keski-Suomessa. Puunkorjuusta leimikolla vastasi saarijärveläinen Forest-Linna Oy ja kuljetuksesta multialainen Kuljetus H & H Heinonen Oy.

– Biotuotetehtaan käynnistäminen lähestyy, ja nyt voimme alkaa nostaa puunkorjuumääriä, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylä kertoo paikan päällä järjestetyssä tilaisuudessa.

Korjuumäärät nousevat vähitellen tämän ja ensi vuoden aikana. 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotannossaan biotuotetehdas on noin vuoden kuluttua käynnistämisestä.

Metsä Groupin puunhankinta Suomessa kasvaa biotuotetehtaan myötä noin neljänneksellä. Biotuotetehdas vaikuttaa puunhankintaan koko maassa: Puuvirtojen suunnat ja tehtaiden hankinta-alueet muuttuvat. Kasvava puunhankinta tuo koko ketjuun Suomessa runsaat tuhat uutta työpaikkaa. Metsänomistajille vuosittain maksettavat puunmyyntitulot kasvavat arviolta 70 miljoonaa euroa.

Biotuotetehdas lisää havukuitupuun käyttöä Suomessa noin neljä miljoonaa kuutiometriä. Kaikkiaan vuotuiset hakkuumäärät nousevat 6–7 miljoonaa kuutiota, koska hakkuissa kertyy myös tukki- ja energiapuuta.

– Puunkäyttömme kasvaa ja haluamme kantaa entistäkin vahvemmin vastuuta metsien kestävästä käytöstä. Biotuotetehtaan käyttämästä puusta 90 prosenttia tulee sertifioiduista metsistä, Mäntylä sanoo.

– Metsänomistajilta keräämämme palautteen mukaan he ovat erittäin tyytyväisiä yrittäjiemme korjuujälkeen. On helppo lähteä korjaamaan huomattavasti suurempia puumääriä, kun voi luottaa yrittäjien tekevän työnsä hyvin kaikissa olosuhteissa.

Puu hankitaan Suomesta, pääosa siitä tulee 100–150 kilometrin säteeltä tehtaasta.

Vastaa