Hulevesimaksuista kuusi reklamaatiota


Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä.

Äänekosken kaupunki on aloittanut hulevesilaskujen lähettämisen asemakaava-alueella sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen omistajille. Hulevesimaksut ovat aiheuttaneet keskutelun lisäksi reklamaatioita.

 

Hulevesimaksuista on lähtenyt myös kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, toinen valitus on lähetetty Suolahdesta ja toinen Sumiaisista. Tekninen lautakunta antaa lausunnon hallinto-oikeudelle ja samalla pyytää hylkäämään valitukset perusteettomana.

Hulevesimaksuista on lähetetty reklamaatiota kuusi kappaletta, joissa on vaatimuksia hulevesimaksujen pienentämisestä tai kokonaan poistamisesta, vedoten hulevesiviemäriin liittymättömyydestä, rakennuksen asumattomuudesta, vähäisestä vedenkulutuksesta ynnä muista  johtuvista seikoista.

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että se hylkää reklamaatiot, koska hulevesilaskut on määrätty kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan aiemmin tekemien päätösten mukaisesti. Äänekosken Energia Oy on alentanut v. 2017 alusta jäteveden kulutusmaksua 0,32 €/m3, joka vastaa keskimäärin omakotitalon hulevesimaksun suuruutta.

– Asemakaava-alueella sijaitseva kiinteistö hyötyy hulevesien hallinnasta, vaikka kiinteistöltä ei johdeta hulevesiä kaupungin alueelle tai hulevesiverkostoon. Myöskään verkoston suoraan tuottaman hyödyn poisjäänti ei oikeuta vapautusta tai alennusta julkisoikeudellisesta maksusta, teknisen lautakunnan listalla muistutetaan.

MARJO STEFFANSSON

Vastaa