Hyvinvointia yhdessä: Kaatumisen ehkäisyä


Hups, kuinka tässä näin kävi!

Jokainen meistä on joskus sanonut tämän lauseen ja ehkä samalla kaatunut. Liukkaalla kaatumisia tapahtuu päivittäin eri ikäisille ja eri tilanteissa, myös meillä Äänekoskella. Tilanne tulee yllättäen, jalka lipeää, tasapaino pettää ja samassa ollaankin pitkällään maassa. Siinä sitten tunnustellaan, liikkuuko raajat ja tuntuuko jossain. Osa kaatumisista on hyvällä tuurilla vaarattomia, mutta usein kaatumiset aiheuttavat erilaisia vammoja, mustelmia venähdyksiä ja pahimmassa tapauksessa murtumia. Kaatumiset aiheuttavat myös kaatumisen pelkoa ja tutkimuksissa onkin osoitettu, että kaatumisen pelko lisää kaatumisvaaraa entisestään. Kaatumisen pelko rajoittaa liikkumista ja aiheuttaa toimintakyvyn laskua ja lisää entisestään kaatumisia.
ENITEN IKÄÄNTYNEITÄ ihmisiä kaatuu kotonaan sisällä tai tutulla kotipihalla. Maton nurkka, liukas sukka tai eteen tuleva esine, kuten huonekalu tai lattialle unohtunut lehti, saa tasapainon pettämään. Ulkona liikkuessa kevyen liikenteen väylän valaistus ja hiekoittaminen sekä sopivat varusteet vähentävät kaatumisia ja mahdollistavat asukkaiden terveyttä edistävää liikkumista. UKK-instituutti on julkaissut tarkistuslistan kaatumisen vaaratekijöistä, joihin voit itse vaikuttaa. UKK-instituutti tekee erittäin hyvää työtä kaatumisen ennaltaehkäisyssä Suomessa ja heidän tuottama materiaali on netissä heidän sivuillaan kaikkien käytettävissä.

 

KAATUMINEN EI KUULU normaaliin ikääntymiseen, sen taustalla on aina useita vaaratekijöitä, jotka on selvitettävä. Kaatumisvaaran selvittelyyn on UKK-instituutti julkaissut itsearviointilomakkeen, jonka avulla voit selvittää, kuinka suuressa kaatumisvaarassa olet. Lomake ohjaa myös ottamaan yhteyttä ammattilaiseen, jos kaatumisvaaran pisteet ovat korkealla.
Kaatumistapaturmat aiheuttavat eniten yli 65-vuotiaiden kuolemaan johtavia vammoja. Esimerkiksi lonkkamurtuman jälkeen suurin osa yli 65-vuotiaista joutuu ympärivuorokautisen avun piiriin, koska he eivät toivu kaatumistapaturmasta niin hyvin, että pystyisivät itsenäiseen asumiseen. Kaatumisten aiheuttamien vammojen hoito on ihmiselle itselleen ja yhteiskunnalle kallista eikä niiden aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen määrää voi ollenkaan mitata rahassa.
UKK-instituutin julkaisemassa julisteessa Kymmenen keinoa kaatumisen ehkäisyyn, on tiivistetysti kerrottu, mitä asioita sinun tulee ottaa huomioon välttääksesi kaatumisia. Liiku monipuolisesti ja säännöllisesti ja tee lihasvoimaa kasvattavia sekä tasapainoa kehittäviä harjoituksia. Kuntosaliharjoittelu kehittää parhaiten lihasvoimaa ja Äänekoskella on kuntosaleja, joissa on ohjattu harjoittelumahdollisuus joka kylässä. Tasapainoa tulee haastaa epätasaisessa maastossa lenkkeilemällä tai yksinkertaisesti kotona yhdellä jalalla seisomalla, esimerkiksi hampaita harjatessa. Liikkuessasi kotona aktiivisesti sisällä ja ulkona, vahvistat tasapainoasi monipuolisesti. Kaikki kotiyöt, joissa kurkotat, ripustat, taivutat, kierrät tai kyykistyt, haastavat tasapainoasi erittäin monipuolisella tavalla.
ÄLÄ ANNA KAATUMISEN pelolle tai sen mahdollisuudelle valtaa ja jätä elämääsi elämättä, vaan lähde rohkeasti liikkumaan joko yksin tai ryhmässä. Syö hyvää ja terveellistä ruokaa, huolehdi proteiinin ja juomisen riittävästä saannista. Katso tarkistuslistan avulla, oletko osannut huomioida vaaratekijät minimiin kotiympyröissä ja ulkona liikkuessa. vaan pidä itsesi liikkeellä ja aktiivisena. Kaatuessa hyvät ja voimakkaat lihakset suojaavat vakavimmilta kaatumisvammoilta ja nopeuttavat niistä paranemisesta.
Pysytään liikkeessä ja pystyssä!

Erja Pasma, Anne Puukilainen

Vastaa