Kannanotto: Seurakunnan kehittämisessä yhdessä tekemisen meininki


 

Keväällä 2017 alkanut strategian, hallinnon ja johtamisen kehittäminen on edennyt rakentavassa hengessä, kannanotossa kerrotaan.

 

”Jokaiselta työntekijältä ja luottamushenkilöltä saatua palautetta on harkittu tarkasti muutoksen suuntaa ohjaavien näkökulmien huomioimiseksi. Äänekosken seurakunnan eri kulmilta koottu luottamushenkilöiden ja työntekijöiden strategiatyöryhmä on toiminut aktiivisesti kehittäen kyselyihin saatujen vastausten pohjalta mallia uudelle hallintorakenteelle. Mietinnän alla ovat hallintorakenteen keventämiseen ja toiminnan vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.

Hallinnollisena rakenteena kappeliseurakunnat ja kirkkopiirit poistuisivat.  Merkittävin uudistus olisivat toiminnan vahvistamiseen keskittyvät toimintaryhmät seurakunnan eri osissa.

Niin työntekijät kuin luottamushenkilöt ovat antaneet myönteisen palautteen uudistuksen suunnasta. Toteutuessaan uudistus tarkoittaisi hallinnon keventämistä, strategian uudistamista sekä  johtamisrakenteen muutosta. Muutos suuntaa toteutuessaan resursseja entistä vahvemmin toimintaan.

Seurakuntalaisen kannalta tavoitteena on palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, yhä matalamman kynnyksen vaikuttaminen sekä osallisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen.”

Kirkkoherra Elina Tourunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Lehmonen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hillevi Suutala

Vastaa