Kaupunginhallitus ei ole korottamassa kunnallisveroa – rakentamattomalle rakennuspaikalle esitetään kahden prosentin veroa


Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa on käytetty tuloveroprosenttina 21,50, eli samaa veroprosenttia kuin vuonna 2018.

 

Kunnallisverotuoton arvioidaan kasvavan vuodesta 2018 noin 2,9 milj. eurolla, kasvua 4,7 prosenttia. Vuonna 2018 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan noin 61,5 milj. euroa. Verotulojen arvioinnissa pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton kuntakohtaista verotulojen ennustekehikkoa (syyskuu 2018).

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto määrää kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,50 prosenttia ja kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

– Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 prosenttia

– Vakituiset asunnot 0,50 prosenttia

– Muut asuinrakennukset 1,10 prosenttia

– Voimalaitokset 2,85 prosenttia

– Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 prosenttia

Hallituksen mukaan korotuspaineita kiinteistöveroprosenttiin ei ole kuin rakentamattoman rakennuspaikan suhteen. Hallitus esittää valtuustolle kahden prosentin kiinteistöveroa. Kuluvana vuonna vero on ollut nolla prosenttia.

 

 

Vastaa

 1. Heikki Flinkman

  Verotuksesta käytävä keskustelu herättää aina kritiikkiä sekä kirvoittaa kielenkantimia niin tässäkin tapauksessa keskustelun ollessa rakentamattomien tonttien kiinteistöverotuksesta 2019.
  Olin kaupunginhallituksen jäsenenä kun virkamiehiltä tuli ehdotus maanomistajille tulevasta mahdollisuudesta kaupungin toimesta kaavoittaa valmiiksi tontteja maanomistajien maille.
  Se herätti heti kritiikkiä maanomistajien taholta. Yhteydenottoja tuli välittömästi herättäen suurta hämmennystä. Kysymys oli, aikooko kaupunki piilo ”sosialisoida” yksityisten maita? Kerroin sen olevan mahdollisuus ja käden ojennus kaupungilta maanomistajille, eikä se myöskään tarkoita mitään pakkomyyntiä tonteista eikä kuluja ja velvoitteita. Tämä em. tulkinta oli yksiselitteisesti yhteinen näkemys niin virkamiesten kuin politiikkojen keskuudessa.

  Kuntaliitoksen jälkeen Äänekoski oli kovassa nosteessa väkiluku nousussa ja muutenkin kaikilla tahoilla yhteishenki oli hyvä. Haluttiin tehdä Äänekoskesta houkutteleva mahdollisuus mm. edellä mainitun tonttitarjonnan myötä.

  Olettaisin että kaupunginhallituksen suunnittelema rakentamattomien tonttien kiinteistöverotuksesta tuleva hyöty on minimaalinen siihen katkeroitumiseen ja yleiseen mielipiteeseen peilaten.
  Tunnen vieläkin näin vuosien jälkeen pettäneeni edellä kerrotun lupauksen kaavoitettujen tonttien kuluista ja velvoitteista, mikäli ne toteutuvat. Toivottavasti sama tuntemus olisi tälläkin hetkellä kaupunginhallituksessa istuvien sen aikaisten päättäjien suhteen.

  Mikäli kiinteistövero rakentamattomista tonteista toteutuu pitää maanomistajilla olla mahdollisuus myös toisinkinpäin ja irtisanoa ns. ”pakko” kaavoitus ilman mitään kuluja ja velvoitteita.

  Toiveeni kohdistuu valtuuston päätökseen olla toteuttamatta hallituksen esitystä.

  Heikki Flinkman

  Vastaa