Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvän henkilöstösuunnitelman


Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä kasvaa ensi vuonna hieman johtuen pääosin perusturvan toimialan henkilöstölisäyksistä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvän henkilöstösuunnitelman siten, että uusiin perustettaviin virkoihin ja toimiin lisätään kasvun ja oppimisen toimialalle 1.8.2019 alkaen erityisluokanopettajan virka ja kasvatusohjaajan toimi Suolahden yhtenäiskouluun sekä muutetaan perusturvan toimialalla osa-aikainen (50 %) hoitajan toimi omaishoidon lomituksessa kokoaikaiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat eivät saa laajentaa toimintaa tai käynnistää uutta toimintaa määräaikaisen henkilöstön turvin, ellei toimintaan ole myönnetty määrärahaa ja henkilöstön palkkaamiseen täyttölupaa.

Toimintojen ja palvelurakenteen muutokset aiheuttavat muutostarpeita henkilöstön määrään, henkilöstörakenteeseen ja henkilöstön osaamiseen. Yhteistyössä toimialojen kanssa pyritään mahdollisimman hyvään ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun taloudelliset realiteetit huomioiden.

– Vakinaiset vakanssit täytetään täyttölupamenettelyn kautta. Vakanssien vapautuessa arvioidaan aina, voidaanko tehtävä järjestellä sisäisesti, onko tarpeen muuttaa henkilöstörakennetta ja/tai suunnata henkilöstöresursseja kasvaviin palvelutarpeisiin, päätöksessä kerrotaan.

Asia tuodaan valtuuston käsittelyyn 10. joulukuuta.

Vastaa