Kaupunginhallitus käsitteli Suolahden yhtenäiskoulun rakentamisasiaa – otto-oikeus tyssäsi tarkastamattomaan pöytäkirjaan


Äänekosken kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Suolahden yhtenäiskoulun rakentamisen edistymistä. Kokouksessa todettiin, että otto-oikeutta asiassa ei voida vielä käyttää, sillä teknisen lautakunnan pöytäkirjaa 3. toukokuuta pidetystä kokouksesta ei ole vielä tarkastettu.

 

Keskustelun jälkeen kaupunginhallituksen kesken vallitsi yhteisymmärrys siitä, että tarjoushintojen paisuminen kustannusarviota huomattavasti suuremmiksi on tullut kaikille yllätyksenä, eikä siihen ole voinut ennalta varautua. Samalla ymmärrettiin myös kaupunkilaisten huoli jo valmiiksi pitkittyneen rakennusurakan venymisestä edelleen. Hintojen nousu on kuitenkin suuruudeltaan niin merkittävä, että asia vaatii huolellista käsittelyä ja erilaisten vaihtoehtojen arviointia. Tavoitteena on päästä sellaiseen ratkaisuun, joka ei tarpeettomasti enää viivytä hankkeen aloittamista, mutta niin, että hanke ei myöskään muodostuisi kustannuksiltaan kohtuuttomaksi.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupunginhallituksen kokouksessa 22. toukokuuta, jolloin myös otto-oikeuden käyttäminen on mahdollista. Tätä kokousta varten valmistellaan laajemmin erilaisia vaihtoehtoja rakentamisen aloittamiseksi mahdollisimman nopeasti. Kaikkien vaihtoehtojen tulee olla yhteensopivia julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kanssa.

Vastaa