Kaupunki myymässä Suolahden ja Konginkankaan palvelukeskuksia Attendolle


Konginkankaan palvelukeskus saattaa vaihtaa piakkoin omistajaa. (arkistokuva)

Äänekosken kaupunginhallitus käsittelee Suolahden ja Konginkankaan palvelukeskusten myyntiä kokouksessaan maanantaina 8. toukokuuta.

 

Kaupunki on saanut neljä tarjousta palvelukeskuksista: kaksi Attendolta ja yhdet Esperi Carelta ja Mehiläiseltä. Esperi Caren ja Mehiläisen tarjoukset hylättiin viranhaltijoiden suorittamassa käsittelyssä tarjouspyyntöjen vastaisina. Attendon toimittamia tarjouksia vertaillessa todettiin, että tarjousvaihtoehto kaksi on kokonaisuutena arvioiden kaupunginkannalta parempi erityisesti siksi, että se ottaa paremmin huomioon tarjouksen kohteena olevissa palvelukeskuksissa työskentelevän henkilöstön edun. Kaupan yhteydessä henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein Attendo Oy:n palvelukseen.

– Sopimuksessa Attendo antaa nykyisille työntekijöille neljän vuoden irtisanomissuojan, kun toisessa vaihtoehdossa ei olisi ollut irtisanomissuojaa, mutta siinä olisi kauppahinta ollut suurempi, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Käytännössä kauppa tarkoittaa sitä, että Attendo ostaa olemassa olevat rakennukset, purkaa ne ja rakentaa kaupungin osoittamalle paikalle uudet.

– Rakennukset ovat niin huonossa kunnossa, että ne olisi joka tapauksessa korjattava tai uudisrakennettava lähiaikoina, Tuononen sanoo.

Kauppa olisi kaupungin talouden kannalta erittäin edullinen, sillä rakennusten uudirakentaminen kustantaisi noin 12 miljoonaa euroa, kun taas kaupasta saadaan 2 890 000 euroa myyntituloa.

– Tämä päätös parantaisi käytännössä kaupungin velkataakkaa 15 miljoonaa euroa, talousjohtaja Tapani Hämäläinen sanoo.

– On syytä korostaa, että asiassa ei ole kyse palveluiden ulkoistuksesta eikä julkisesta hankinnasta. Kaupunki ei ole ostamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tai esimerkiksi palveluasumisen asukaspaikkoja. Kaupunki ei ole myöskään tekemässä mitään tulevaa maakuntaa sitovaa tai sille siirtyvää sopimusta, vaan ainoastaan kertaluontoisen kiinteistökaupan, kaupunginhallituksen kokouksen esitystekstissä lukee.

Kaupunginjohtaja korostaa, että kauppa olisi myös asiakkaiden kannalta hyvä ratkaisu. Tuleva sote- ja maakuntauudistus vaikuttaisi lopulta mahdollisesti niin, että pienet ja huonokuntoiset palveluyksiköt lopetettaisiin ja asukaspaikat siirtyisivät suurempiin yksiköihin mahdollisesti pois kaupungista.

– Tämä monimuotoistaisi kaupungin palvelutarjontaa ja tällä voitaisii varmistaa, että maakuntauudistuksenkin jälkeen palveluasuminen säilyisi Konginkankaalla ja Suolahdessa ja henkilökunta pysyisi samana, Tuononen sanoo.
– Sote- ja maakuntauudistuksen kautta koko palveluketju tulee muuttumaan totaalisesti ja tällä päätöksellä kaupunki ajattelee asiaa nimenomaan vanhusten kannalta, Hämäläinen lisää.

Kiinteistökauppaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 8. toukokuuta. Lue esityslista kokonaisuudessaan täältä.

Vastaa

  1. Pepe

    Hämäläinen on kova kauppamies myy purku kuntoiset rakennukset yli hinnalla ja vielä sopii 4 vuoden irtisanomis suojan vanhoille työntekijöille.

    Vastaa
  2. hieman huolettaa

    Puhutaan kiinteistöistä ja työpaikojen säilymisestä. Mutta mitä tämä tulee eurossa maksamaan asukkaalle. Miten hinta muodostuu. Vaikuttaako oma varallisuus saatavien palvelujen tasoon.

    Vastaa