Keittokehotus Ruotinkylän ja Kovalan vesiosuuskuntien alueella jatkuu


Ruotinkylän ja Kovalan vesiosuuskuntien alueelta 3. marraskuuta otetuissa näytteissä on alustavan tiedon mukaan havaittu jatkoselvittelyä vaativia bakteerikasvustoja. Tämän ja aiempien bakteerilöydösten syyn selvittelyä jatketaan.

 

Alueen kiinteistöille annettua keittokehotusta jatketaan. Ruotinkylän ja Kovalan vesiosuuskuntien alueen asukkaita kehotetaan keittämään ruoanlaittoon ja juomiseen käytettävä vesi vähintään viiden minuutin ajan. Muihin tarkoituksiin vettä voi käyttää normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kyseisen alueen asukkaille kerran 09.11. Tiedotus tapahtuu tekstiviestein ja vesiosuuskunnan internetsivuilla.

Vastaa