Keski-Suomi 2021: asiakas- ja hoitoketjujen valmistelua voidaan tehdä vapaaehtoisuuden voimin


Maakuntahallitus kannustaa kuntia tutustumaan maakuntavalmistelussa tehtyihin hoito- ja palveluketjumalleihin ja ottamaan yhteisiä malleja käyttöön jo ennen maakuntien aloitusta. Näin valmistelussa laadittuja malleja voidaan vapaaehtoisuuden voimin testata jo ennen maakuntien aloitusta.

 

Maakuntahallitukselle asiakas- ja hoitoketjujen valmistelua esitellyt Mikael Palola totesi, että esimerkiksi Kukoistava Kotihoito ja LAPE-hankkeissa on jo laajasti mietitty Keski-Suomen nykypalveluiden yhtenäistämistä sekä uusia toimintamalleja. Uudenlaisten toimintamallien avulla halutaan lisätä yhteistyötä ja ymmärrystä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden välillä ja integroida nykyisiä malleja nykyistä tiiviimmin yhteen. Malleja on laadittu osana Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaa.

– Tällä hetkellä järjestämissuunnitelma herättää kysymyksiä siitä, integroituvatko eri palvelut riittävästi. Valmistelussa ei millään voida miettiä jokaisen eri ikäisen tai työtilanteessa olevan asukkaan elämäntilannetta erikseen vaan ne kuvataan järjestämissuunnitelmassa eräänlaisina moduuleina eli ns. palapelinpaloina, joiden sisältä ei riipu siitä, minkä ikäinen tai mihin asiakasryhmään kuuluva asukas niitä käyttää. Integraatio muodostuu siitä, kun eri moduuleita yhdistetään kunkin asukkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palveluiden kokoamisesta ja yhteensovittamisesta vastaa maakuntien asiakas- ja palveluohjaus, jota mallinnetaan parhaillaan koko maakunnan osalta, totesi Palola kokouksessa.

Esimerkkinä Palola käytti kokouksessa ikääntyneen palveluita. Ikääntynyt voi elämäntilanteensa mukaan tarvita vaikkapa kotihoitoa, hygieniapalvelua sekä lisäksi erilaisia terveyspalveluita tai vaikkapa kauppapalvelua. Palveluohjaajan tehtävä on palvelutarpeen perusteella arvioida palvelutarve ja myöntää palvelut. Tämän jälkeen palveluohjaaja myös kertoo, kenen toimijoiden toimesta asiakas voi palvelua itselleen saada. Palveluohjaaja kulkee asiakkaan rinnalla ja myöhemmin – jos palvelutarve vähenee tai kasvaa – palveluohjaaja tekee uusia päätöksiä ja tukee ikääntynyttä uusien palveluiden saamisessa.

– Palveluohjaaja tai kaikissa sote-keskuksissa toimiva sosiaaliohjaaja on siten aina asiakkaan tukena ja varmistaa, että erilaisiin elämäntilanteisiin saadaan oikeaa palvelua. Perusterveelle ihmiselle, joka käyttää palvelua satunnaisesti ja joita suurin väestöosamme edustaa, ei erillistä ohjausta tarvita, vaan riittää että hän pääsee vaivattomasti hoitamaan asiansa. Mutta heti, jos elämäntilanne vaatii lisäksi vaikkapa neuvoja toimeentuloon, perheen hyvinvointiin tai vaikkapa työn etsimiseen, palveluohjaus ottaa tilanteesta koppia ja varmistaa, että asiakkaan elämäntilannetta tarkastellaan laajemmin eri ammattilaisten yhteisvoimin, Palola tiivisti.

Maakuntahallitus kannusti jatkamaan yhteistä asiakaslähtöistä valmistelua yhä tarkemmalle tasolle, jotta kunnilla on mahdollisimman valmiita malleja eurovaikutuksineen päätöksenteon pohjaksi.

Vastaa