Kielteinen päätös kristilliselle kouluhankkeelle


Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa perustaakseen Äänekoskelle kristillisen koulun. Hakemus hylättiin. 

 

– Lupaprosessi käynnistyi vuosi sitten. Hakemus selvitysliitteineen jätettiin ministeriöön kesällä 2017. Sekä Jyväskylän että Äänekosken kaupunkien puoltavat lausunnot hakemukselle saatiin elokuussa. Lisäksi syksyllä hakemusta täydennettiin esimerkiksi Äänekosken tonttipaikkaselvityksellä ja Jyväskylän kristillisen koulun opetussuunnitelmaan liittyvillä tarkennuksilla. Asian tiimoilta käytiin vielä alkuvuodesta 2018 tapaamassa sekä Opetushallituksen pääjohtajaa että OKM:n puolella opetusministerin erityisavustajaa, kertoo Jyväskylän kristillisen koulun rehtori Petteri Muotka lähettämässään tiedotteessa.

Maaliskuun lopussa opetus- ja kulttuuriministeriöstä tuli asiaan kielteinen päätös, eikä näin ollen Äänekosken kouluhankkeelle  saatu lupaa.

– Päätöksessä vedottiin esimerkiksi oppivelvollisuusikäisten määrän vähenemiseen Äänekoskella. Kielteinen päätös tiedettiin jo hakemusta tehdessä hyvin todennäköiseksi, koska myös muut tiedossa olleet vastaavan kokoluokan yksityiskouluhankkeet olivat kariutuneet valtiohallinnon hyvinkin tiukkaan seulaan. Äänekosken kaupungin positiivinen suhtautuminen asiaan ja paikallisten toimijoiden innokkuus hankkeen edistämiseen motivoi kuitenkin viemään prosessin loppuun asti. Nähtäväksi jää, jatketaanko tällaista kouluhanketta Äänekoskella tavalla tai toisella ja tuleeko Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys tekemään uutta hakemusta lähivuosina, Muotka pohtii.

Vastaa

  1. Elämää on myös sivukylillä.

    Taas saadaan huomata että sivukylät pitää saada autioksi.

    Vastaa