Kiertotien reitti muuttuu Huutomässä


Kuva Liikenneviraston Äänekosken liikenneyhteydet-Facebook-sivulta.

Osana Liikenneviraston Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanketta rakennetaan eritasoliittymä Huutomäkeen Saarijärventien liittymään (Vt 4 ja Vt 13 liittymä) nykyisen nelostien itäpuolelle.

 

Eritasoliittymän rakennustyöt ovat edistyneet hyvin, ja työmaan eteläisen pään kiertotie siirtyy uudelle reitille viikkojen 28 ja 29 kuluessa. Uudessa liikennejärjestelyssä eteläinen kiertotie siirretään vanhalta valtatieltä 4 uudelle. Pohjoinen kiertotie pitenee 300 metriä, mikä aiheuttaa Kolunpohjantien liittymän siirtymisen 200 metriä nykyistä etelämmäksi. Liikennejärjestelyt ovat voimassa loppusyksyyn 2017 saakka.

Uudet liikennejärjestelyt käytännössä:

LIIKENNE ETELÄSTÄ POHJOISEEN
Etelästä pohjoiseen kulkeva liikenne nousee ramppia pitkin ylös ja ylittää uuden Huutomäen risteyssillan. Sillan jälkeen käännytään oikealle ja päädytään nykyiseen työnaikaiseen kiertoliittymään. Kiertoliittymästä pääsee erkanemaan pohjoiseen Äänekoski/Oulu -suuntaan (Vt 4) tai länteen Saarijärvi/Kokkola -suuntaan (Vt 13).

LIIKENNE POHJOISESTA ETELÄÄN
Pohjoisesta etelään liikenne siirtyy kulkemaan työnaikaisesta kiertoliittymästä kohti Huutomäen risteyssillan pisaraliittymää. Pisaraliittymästä liikenne erkanee oikealle rampille, joka laskeutuu uudelle valtatie 4:lle.

LIIKENNE LÄNNESTÄ
Saarijärveltä tultaessa liikenne seuraa vanhaa valtatietä 13, josta saavutaan nykyiseen työnaikaiseen kiertoliittymään. Kiertoliittymästä pääsee erkanemaan pohjoiseen Äänekoski/Oulu -suuntaan (Vt 4) tai etelään kohti Jyväskylää (Vt 4).
Uusiin liikennejärjestelyihin voi tutustua videoiden avulla hankkeen Facebook-sivuilla.

Vastaa