Kiinteistöinventointi alkoi Suolahdessa


Karttakuva: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja 19.12.2017.

Äänekosken kaupunki selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa Suolahden alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kaupungin rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi. 

 

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään muun muassa rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä.

Inventointia tehdään 15. lokakuuta alkaen Nakertajan, Aatulan, Alkulan ja Kotimäen alueilla.

Vastaa