Koko Keski-Suomen ilmastotalkoot käynnistyvät nyt!


Keski-Suomessa aletaan taistella ilmastonmuutosta vastaan. 

 

 

– Keski-Suomessa tuodaan tänä syksynä ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen varautuminen mahdollisimman lähelle meitä jokaista. Keski-Suomen liitto kerää ja jakaa netissä ilmastotekoja eli konkreettisia hyviä esimerkkejä. Noin 70 prosenttia suomalaisten kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta. Vaikuttavimmat ilmastoteot ovat niitä pieniä asioita, joita me jokainen teemme arjessamme, kertoo projektipäällikkö Suvi Bayr

Ilmastoteot ovat osa Keski-Suomen ilmasto-ohjelmaa, joka rakentuu syksyn 2018 aikana verkossa.

Ilmasto2030 -verkkosivulla osallistumismahdollisuus on jokaisella keskisuomalaisella ihmisellä, oppilaitoksella, yrityksellä, yhteisöllä ja järjestöllä. Verkkosivujen aineiston toivotaan toimivan kannustimena ja pohjana myös kuntien ja muiden yhteisöjen omaan ilmastotyöhön. Ilmastotekoja päivitetään nettisivuille arkipäivisin 30. syyskuuta saakka.

 

Ilmasto-ohjelman pääaihealueiksi on valittu:

– liikkuminen – sisältäen esimerkiksi erilaiset liikenteen muodot ja yhdyskuntarakenteen,

– energia – sisältäen energian säästön, kulutuksen ja tuotannon,

– tuotanto – sisältäen maatalouden, teollisuuden ja jätteet sekä

– sopeutuminen – sisältäen vaikutusten ennakoinnin ja erilaiset sopeutumistavat.

 

Keski-Suomen liitto järjestää 26. syyskuuta ilmastopäivän pienille ja keskisuurille kunnille. Tapahtumassa jatketaan konkreettista ilmastotyötä keskittymällä kuntien ilmastotyön työkaluihin. Ilmastopäivä on tarkoitettu kuntien henkilöstölle. Ohjelma ilmoittautumistietojen kera julkaistaan Keski-Suomen liiton verkkosivuilla elokuun aikana.

 

Ilmasto2030 -valmistelusta, siihen liittyvistä työpajoista ja esittelytilaisuuksista voit lukea myös 26.4. julkaistusta blogijutusta ”Keski-Suomen ilmastostrategia – hyvä strategia?”.

Ilmasto2030 on päivitys Keski-Suomen ilmastostrategiaan 2020. Se ilmestyy myös julkaisuna Keski-Suomen liiton julkaisusarjassa vuoden 2018 aikana. Ilmasto2030 valmistuu osana Baltic Energy Areas – A Planning Perspective (BEA-APP) -hanketta.

 

Vastaa