Konserniohjetta pohditaan pitkään


Äänekosken kaupunginhallitus on jättänyt konserniohjetta koskevan päätöksen useaan kertaan hallituksen pöydälle. Syksyllä asia pitäisi päättää kaikessa yhteisymmärryksessä.

Kuntaliitto on uudistanut vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Ohjeessa on otettu huomioon uudistettu kuntalaki.

– Aikaisemmasta poiketen konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa. Vähimmäissisältö on hieman aiempaa suositusta laajempi, mm. tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja tytäryhteisöjen hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat määräykset ovat uusia, Kuntaliitto.fi selventää.

KONSERNIOHJE on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä keväällä 2018 jo kolmesti, mutta joka kerta asia on jätetty pöydälle. ÄKSän saamien tietojen mukaan poliitikot ovat sopineet, että konserniohje otetaan käsiteltäväksi syksyn aikana, kunhan omistajapoliittiset linjaukset kaikkiin kaupungin tytäryhtiöihin on tehty.

– Mielestäni tämä pitäisi tehdä niin päin, että ensin tehdään konserniohje, joka koskee kaikkia yhtiöitä ja sen jälkeen linjaukset yhtiöittäin, kertoo kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Lähes jokainen Äänekosken kaupunginhallituksen jäsen on jäsen myös jossakin Äänekosken tytäryhtiön hallituksessa. Tämä on konserniohjeen puitteissa ongelmallista, sillä Kuntaliiton mukaan kaupunginhallituksen jäsenet ovat jäävejä ohjaamaan ja säätelemään ”omaa toimintaansa”.

VALITTUJEN POLIITIKKOJEN jääviys kaupungin tytäryhtiöissä on myöskin ongelmallista. Mikäli kaupungin hallituksen jäsenet eivät voi osallistua tytäryhtiöden päätöksiin, mistä saadaan osaavat henkilöt tekemään näitä päätöksiä?

–Nyt näillä jatkuvasti lisääntyvillä jääviys-säännöksillä vaikeutetaan poliitikkojen mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin asioihin. Erilaiset säännökset ovat aiheuttaneet tilanteita, jotka ovat demokratian kannalta erittäin ongelmallisia. Nämä jääviydet tuntuvat myös koskevan ainoastaan meitä demokraattisesti valittuja päättäjiä. Tämä kehitys on ongelmallista, sillä ainakin minulla on välillä vaikea vastata kuntalaisille heidän huoliinsa ja liian monet kysymykset ilmoitetaan liikesalaisuuksiksi, sanoo kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja ja Ääneseudun Kehitys Oy: n hallituksen puheenjohtaja Sirpa Martins.

Kysymys ei ole mistään dramaattisesta ongelmasta, vaikka se siltä saattaa vaikuttaakin.

– Mielestäni kaupungin yhtiöt on toimineet hyvin, eikä tässä ole kyseessä mikään iso ja dramaattinen asia. Tietenkin kaupungilla on oltava ohjausta, kun se omistaa nämä yhtiöt, mutta en osaa sanoa tähän ratkaisua vielä. Se selviää neuvottelemalla kaupungin yhtiöiden kanssa, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja ProAveran hallituksen jäsen Matti Tiusanen sanoo.

 

AINOASTAAN aika näyttää, miten Äänekoskella hoidetaan tämä monimutkainen asia.

 

 

 

Vastaa