Koulut alkavat tänään – turvaa lapsen koulutie


Koululaiset kulkevat kouluun busseilla, pyörillä ja kävellen. Varovaisuutta kaivataan kaikilta liikkujilta.

Turvallinen koulumatka on jokaisen lapsen oikeus.

 

 

Kouluvuosi alkaa Äänekoskella 8. elokuuta, jolloin sadat pienet ja vähän isommat koululaiset näkyvät jälleen liikenteessä. On tärkeää, että jokainen koululainen tuntee oman koulumatkansa ja osaa noudattaa liikennesääntöjä.

– Liikenneturvallisuus on Äänekosken kouluissa jatkuva teema, johon kiinnitetään huomiota. Kouluilla voi olla yksittäisiä päiviä, jolloin näitä asioita käydään läpi ja ykkös-kakkosluokkalaiset kertaavat asioita enemmän, kertoo opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä.

ÄÄNEKOSKELLA aloittaa elokuun alussa yli 200 uutta eppuluokkalaista, jotka eivät ehkä vielä osaa varoa liikennettä. Turvallinen koulutie onkin pitkälti aikuisten käsissä: vanhemmat voivat opastaa omia lapsiaan turvalliseen kulkemiseen ja jokaisen autolla liikkuvan aikuisen on hyvä muistaa varoa liikenteessä.

– Vanhemman vastuulla on suunnitella turvallisin reitti koulun ja kodin välillä. Harjoittelemalla koulutie yhdessä lapsen kanssa pyritään siihen, että lapselle jäävät koulureitin lisäksi mieleen myös oikeat tavat toimia liikenteessä, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski.

Äänekoskella haasteita koulutien sujuvuuteen aiheuttavat muun muassa isot liikennetyömaat.

– Akanniemen koululaiset kuljetetaan kaikki kouluun, jotta heillekin voi turvata turvallisen koulumatkan, Härtsiä sanoo.

SUOLAHDEN YHTENÄISKOULU JA Koulunmäen yhtenäiskoulu ovat Äänekosken suurimmat koulut, ja molempien ympäristössä on lisähälinää, kun uusia koulurakennuksia rakennetaan parhaillaan. Rakennustyömaat eivät Härtsiän mukaan vaikuta koulumatkan turvallisuuteen.

– Enemmän se vaikuttaa koulun arkipäivään, kun piha-alueita on vähemmän, mutta mitään vaaraa rakennustyömaista ei ole, Härtsiä vakuuttaa.

Äänekoskella monet lapset kulkevat kouluun taksilla tai bussilla, mutta varsinkin vähän isommat koululaiset ovat liikkeellä kävellen tai pyörällä. Reippaasti taitettu koulumatka on monelle lapselle hyväksi.

–Auton takapenkiltä eivät liikennetaidot kartu samalla tavalla kuin itse liikenteessä kulkien. Koulumatkat ovat usein myös merkittävä osa lapsen päivittäistä ulkoilua ja liikuntaa. Myös vireyden ja keskittymiskyvyn on todettu olevan parempia silloin, kun koulumatka suoritetaan omin voimin ulkoillen, Kalmakoski perustelee.

KOULUJEN YMPÄRISTÖT ovat aamuisin yleensä täynnä väkeä, minkä takia kannattaa harkita, mihin koululaisen jättää. Kun välttää koulun välitöntä läheisyyttä, välttää myös pienimpiä hämmentävät ruuhkatilanteet.

– Jos koulun ja kodin välinen matka on pitkä, voi lapsen päästää autosta ulos turvallisessa paikassa esimerkiksi kilometri ennen koulua. Kävelemällä kouluun edes osan matkaa, pääsee lapsi nauttimaan ulkoilun hyödyistä eikä koulun ympäristö ruuhkaudu autoliikenteestä, Kalmakoski vinkkaa.

 

Turvallisen koulutien eväät:
(lähde: Liikenneturva)

– Suunnittele sopivin reitti kouluun – turvallisin reitti ei välttämättä ole se lyhyin.

– Harjoittele lapsesi kanssa yhdessä koulutie. Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia itsenäisesti ja seurata vierestä.

– Lapselle on hyväksi liikkua edes osa koulumatkasta omin voimin – se kartuttaa liikennetaitoja ja saattaa myös virkeämpänä koulupäivään.

– Koulumatkan sujumisesta kannattaa kysellä lapselta myös pitkin kouluvuotta.

– Harkitse myös kävelevää koulubussia – siinä lapset kävelevät kouluun yhden tai useamman aikuisen kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein.

Vastaa