Kuhnamon jäänvahvuuden seuranta on aloitettu Äänekoskella


Kuva: Metsä Group

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan alapuolisen Kuhnamo-järven jäätilannetta kartoitetaan jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Vuoden 2019 ensimmäiset mittaukset suoritettiin tammikuussa viikolla yksi. 

 

Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista tiedotetaan osoitteessa www.metsafibre.com/fi/yhtio/Biotuotetehdas/Pages/Ymparisto.aspx Lisäksi rannoille on asennettu heikosta jäästä varoittavat taulut.

– Mittaaminen ei takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohteissa mittaushetkellä, sillä jäätilanne vaihtelee. Esimerkiksi jäähdytysvesialueella esiintyy luonnostaan virtauksia, mikä vaikuttaa osaltaan jään vahvuuteen. Muistutammekin, että jäällä liikutaan aina omalla vastuulla, biotuotetehtaalta muistutetaan.

Biotuotetehtaan lämpökuorman vaikutusta Kuhnamoon ja muun alapuolisen vesistön lämpötilaan on mallinnettu osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Vastaa

  1. 4711

    Eihän se lämmin jäähdytys vesi vaikuta jään paksuuteen, siihen vaikuttaa kaikki muut tekijät. Ainakin jos uskotaan Biotuotetehtaan ( lue sellutehtaan) ”asiantuntijoita”.

    Vastaa