Kuhnamon jäänvahvuus seurantaan – vaikuttaako biotuotetehdas jääpeitteen paksuuteen?


Karttakuva jäänvahvuuden seurantapisteistä.

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. 

 

Mittauspisteet sijaitsevat Teräväniemen ja Paatelan kanavan välisellä järvialueella. Tällä alueella biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila saattaa vaikuttaa jäätilanteeseen jäätymisen viivästymisellä tai sulamisen aikaistumisella. Mittauksia tehdään joka viikko siihen saakka, kun jäillä on turvallista liikkua. Mittauksista vastaa Äänekosken Pelastushenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista tiedotetaan biotuotetehdas.fiverkkosivustolla ja Äänekosken paikallislehdissä. Lisäksi rannoille on asennettu heikosta jäästä varoittavat taulut.

– Mittaaminen ei takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohteissa mittaushetkellä, sillä jäätilanne vaihtelee. Esimerkiksi jäähdytysvesialueella esiintyy luonnostaan virtauksia, mikä vaikuttaa osaltaan jään vahvuuteen. Jäällä liikutaan aina omalla vastuulla, biotuotetehtaalta muistutetaan.

Biotuotetehtaan lämpökuorman vaikutusta Kuhnamoon ja muun alapuolisen vesistön lämpötilaan on mallinnettu osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Vastaa