Kuhnamon talven 2018 jäänmittaukset päättyivät


Karttakuva kertoo mittauspaikat. Kuva Metsä Group

Kuhnamon jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt talven 2018 osalta, sillä virtaava vesi on sulattanut jään Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta.

 

Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 17. tammikuuta ja niitä tehtiin viikoittain 11. huhtikuuta saakka. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta. Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista on tiedotettu muun muassa biotuotetehdas.fi-verkkosivustolla. Rannoille asennettiin myös heikosta jäästä varoittavat taulut ja tiedotettiin asiasta Äänekosken paikallislehdissä.

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittausten avulla arvioidaan jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa. Myös talviolosuhteet vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin jo ennen tehtaan käynnistämistä talvella 2017.

Tänne  on koottu mittaustulokset sekä talven 2017 että 2018 osalta.

Vastaa