Kuluttajalla oikeus saada ÄKS mainoskieltotalouteen


Demokratia lisääntyy kun ÄKS kolahtaa pian yhä useampaan luukkuun.

Kuluttajilla on oikeus saada kaupunkilehti tai muu osoitteettomana jaettava journalistinen lehti, vaikka kotitalous olisi kieltänyt suoramainonnan jakelun. Tämä on hyvä uutinen niille ÄKSän lukijoille, joilla mainoskielto postiluukussaan on. Ennen kaikkea tämä on hyvä uutinen ÄKSässä ilmoittajille!

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on katsonut alustavassa arviossaan, että Postin, Suomen Suoramainonnan ja Asiakkuusmarkkinointiliiton yhteistyö lehtien jakelun kieltämisessä on voinut rajoittaa ja vääristää kilpailua. Virasto on nyt lopettanut asian käsittelyn, koska Asiakkuusmarkkinointiliitto on luopunut osoitteettoman jakelun itsesääntelystä ja Posti ja Suomen Suoramainonta ovat ilmoittaneet päättävänsä jakelutavat itsenäisesti.
Asiakkuusmarkkinointiliiton 1990-luvulla päättämä osoitteettoman jakelun suositus rinnasti kaupunkilehdet mainoksiin. Kuluttajavirasto totesi jo vuonna 2012, että kuluttajansuojalaki ei estä journalististen lehtien jakelua mainoskieltotalouksiin.

– On periaatteellisesti tärkeää, että vanhentunut ja virheellinen jakelusuositus kumottiin, koska se rajoitti sekä sananvapautta että kuluttajien valinnanvapautta. Olennaista on nyt, että Posti ja loputkin muut jakeluyhtiöt ryhtyvät toteuttamaan kuluttajien tahtoa myös käytännössä, korostaa Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg.

Useimmat yksityiset jakeluyhtiöt ovat jo jakaneet kaupunkilehtiä Ei mainoksia -talouksiin.

– Monet kaupunkilehdet ovat kuntien virallisia ilmoituslehtiä. Siksi lehtien saaminen on kansalaisille myös paikallisen demokratian kysymys, Holmberg muistuttaa.

Kuluttaja voi ilmaista tahtonsa kolmiportaisella valikolla: Ilman mitään ilmoitusta talouteen jaetaan kaikki ilmaisjakelu. ”Ei mainoksia” tai ”Lehdet kyllä, ei mainoksia” oikeuttaa saamaan maksuttomat journalistiset lehdet. ”Ei ilmaisjakelua” -ilmoitus estää kaiken muun ilmaisjakelun paitsi viranomaisten tiedotteet.

Lehden kriteerinä on sitoutuminen Julkisen sanan neuvostoon ja Journalistin ohjeiden noudattamiseen. Ohjeet kieltävät muun muassa tekstimainonnan. Käytännössä mainoskieltotalouksiin pääsy koskee tällä hetkellä noin 50:tä kaupunkilehteä, mukana myös ÄKS.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto käsitteli mainoskieltojakelua Sanomalehtien Liiton tekemän toimenpidepyynnön perusteella.

Lista journalistin ohjeiden noudattamiseen sitoutuneista, osoitteettomana jaettavista kaupunkilehdistä. Listalta löytyy myös ÄKS.

 

Vastaa