Kuntalaiset huolissaan Äänekosken kehityksestä – Kokoomus etsii ratkaisuja


Äänekosken Kokoomus keräsi mielipiteitä asioista, jotka askarrutavat kuntalaisten mieltä.

 

Eloriehan yhteydessä tehdyssä kyselyssä vastauksia tuli runsaasti ja päällimmäisinä esille nousivat huoli kuntataloudesta ja palveluiden saatavuudesta. Kokoomus on samoilla linjoilla tutkimuksen tulosten kanssa ja ryhtyy omalta osaltaan toimenpiteisiin, jotta paikkakunnan muuttotappio saataisi pysähtymään ja paikkakunta pysyisi elinvoimaisena.

Jo tämän syksyn aikana Kokoomus järjestää Äänekoskella kaikille kuntalaisille avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa paikalla on myös kyseisen alan asiantuntijoilta. Syksyn aikana järjestetään tilaisuuksia muun muassa omaishoitajuuteen ja yrittäjyyteen liittyen. Tilaisuuksien kautta haluamme luoda kuntalaisille puoluerajoista riippumatta kanavan, jossa aidosti pääsee keskustelemaan tärkeistä aiheista ja tuomaan omia mielipiteitään julki.

Äänekosken Kokoomus haluaa olla rakentamassa yhteistyössä yli puoluerajojen kuntalaisten kanssa elinvoimaista ja viihtyisää paikkakuntaa, jossa on hyvä elää, yrittää ja katsoa tulevaisuuteen.

 

Äänekosken Kokoomuksen kunnallisjärjestö

Vastaa