Kyyhkyn metsästys on käsillä


Pidä pyssy naulassa ainakin perjantaihin saakka.

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa perjantaina 10. elokuuta.

 

Sepelkyyhky on riistalintu, jota metsästetään runsaasti koko Euroopassa.  Suomessa sepelkyyhkyjen metsästys on 2000-luvulla kasvanut tuntuvasti. Metsästyssaalis on vuosittain yli 200 000 lintua. Suurimmat saaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Sepelkyyhky on perinteisesti metsässä pesivä maaseudun lintu. Tänä päivänä ne ovat tavallinen näky myös taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa. Runsaslukuinen sepelkyyhky on sopeutunut hyvin moderniin viljelymaisemaan. Laajat vilja- ja sänkipellot ovat kyyhkysille ehtymätön ravintoresurssi.  Erityisesti herne ja vehnä ovat niiden suosiossa.

Tärkein syy sepelkyyhkyn nousuun metsästäjien suosikiksi ovat runsaat kannat, mutta myös hyvät metsästysmahdollisuudet ja metsästysjärjestelyjen helppous lisäävät kiinnostusta. Jahti ei vaadi laajoja erämaita, veneitä tai kallista kalustoa, ja hyviä houkutuslintuja on saatavilla helposti. Linnut metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä.

Sepelkyyhkyparvissa tai yksittäisinä lintuina esiintyy myös rauhoitettu uuttukyyhky. Pienemmältä uuttukyyhkyltä puuttuvat siipien valkoiset laikut. Se eroaa sepelkyyhkystä myös lentotavaltaan ja siiveniskuiltaan.

Vastaa