Leila Lindell jatkaa Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtajana – Syyskokous kirjasi kannanoton lapsiperheiden aseman parantamiseksi


Leila Lindell johtaa Äänekosken keskustalaisia.

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö kokoontui syyskoukseen tiistaina ja valitsi  yksimieleisesti Leila Lindellin jatkamaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Tiusanen ja sihteeriksi Anna-Riitta Pentinpuro.

 

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestön johtokuntaan valittiin:  Henna Penttinen, Erkki Pönkänen, Seppo Rautiainen, Pentti Piilonen, Harri Piilonen, Paula Pekonen ja Kauko Pasanen. Piirikokousedustajaksi valittiin Leila Lindell ja varalle Matti Tiusanen

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö otti kantaa yhdessä Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen kanssa lapsiperheiden asiaan:

Byrokratiaa alas, nopeaa apua ylös – Palvelut lapsiperheille ratkaisevat

Varsinais-Suomessa pieni Oripään kunta otti syyskuun alusta 2018 käyttöön lahjakortin kotipalveluihin. Neuvolassa perheille luovutetaan lahjakortti, jolla perhe saa maksutta käyttää lapsiperheiden kotipalvelua kuuden tunnin ajan. Lahjakortin avulla tuetaan vanhemmuutta, tehdään perhepalvelut vanhemmille tutuiksi ja toivottavasti madalletaan kynnystä ottaa yhteyttä.

Tämä on myös hieno mahdollisuus kaataa vanhaa leimaa sosiaalihuollon yltä ja nostaa perhetyön imagoa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelu on vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

Juuri tälläisen tuen  lapsiperhe tarvitsee – tuen kotiin. Tämän typpisten tukien myöntämisestä on tehtävä helpompaa. Kotipalvelua ja perhepalvelua pitää ja tulee myöntää nopeana, matalan kynnyksen apuna. Tuen voisi myöntää neuvolasta tai päiväkodin palveluiden piiristä.

Valtiolta tulee ensi vuonna 25 milj lisää rahoitusta kunnille juuri kotipalveluun ja mikään laki ei tällaista tukea estä. Samalla perheiden luottamus siihen, että apua on ja sitä saa, kasvaisi ja saataisiin muutettua käsitystä siihen että sosiaalityön tuki on myönteinen mahdollisuus.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen mielestä Äänekoskella olisi tärkeää tehdä päätöksiä ja saada byrokratiaa alas ja nopeaa apua ylös. Kotipalvelun lahjakortti on otettava työnalle ja samalla vietävä tämän tyyppisen tuen myöntäminen päiväkotien ja neuvoloiden piiriin.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistys ry, Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö ry

Vastaa