Liikenne siirtyy takaisin valtatielle 4 Äänekosken pohjoispuolella


Äänekosken pohjoispuolella valtatien 4 uusi Akanniemen risteyssilta ja eritasoliittymä otetaan liikenteelle 5.12.2018  ja liikenne siirtyy pois syyskuusta alkaen Akanniemen kohdalla käytössä olleelta rinnakkaistieltä.

Uusi risteys ja uudet tiet on valaistu. Tiet ovat päällystetty, pois lukien Akanniemen eritasoliittymän läntiset rampit, jotka otetaan käyttöön murskepintaisina. Viimeisetkin rampit päällystetään keväällä 2019 heti säiden salliessa. Rampit Viitaniemeen ja Akanniemeen ovat liikenteen käytössä normaalisti.

Kevyt liikenne siirtyy kulkemaan pohjoisesta tultaessa valtatien 4 länsipuolelle ja kaartaa Akanniemen sillalle, josta on yhteydet linja-autopysäkeille. Linja-autopysäkit on sijoitettu alkuperäisille paikoilleen valtatien varteen.

Kevyen liikenteen väylä on valaistu ja päällystetty lukuun ottamatta Järvenpääntien risteysaluetta ja valtatien länsipuolen ramppien aluetta.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistui ratatöiden osalta vuonna 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.

Vastaa