Liikenneväylien korjausvelan kasvu on pysäytetty lisärahoituksen turvin


Keski-Suomi sai liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen tarkoitettua lisärahoitusta vuosille 2016 – 2019 yhteensä 19,95 miljoonaa euroa.

 

Samaan aikaan toteutettavien perusrahoituksen piiriin kuuluvien kohteiden ja lisärahoituskohteiden yhteisvaikutuksesta maakunnan liikenneverkon korjausvelan kasvu on saatu pysäytettyä.

Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin valtion liikenneväylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon.

– Lisärahoitus tulee todelliseen tarpeeseen, ja näkyy merkittävänä tien kunnon paranemisena ympäri Keski-Suomea. Lisäraha on myös mahdollistanut astetta järeämpien korjauksien tekemisen, johtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

Korjausvelkaohjelman ensimmäisenä vuonna eli 2016 ELY-keskus peruskorjasi lisärahoituksella kuuden miljoonan euron edestä päällystettyjä teitä. Tällä summalla saatiin toteutettua 80 kilometriä. Koska teiden peruskorjauksissa suunnitelmavalmius oli hyvällä tasolla, töihin päästiin nopeasti.

Vuonna 2016 Keski-Suomessa maanteiden päällystettyjen teiden, siltojen ja sorateiden korjauksiin käytettiin perusrahoituksena 13,3 miljoonaa euroa, joten lisärahoitus nosti euromäärää noin 50 %.

– Vuoteen 2014 verrattuna ajetut kilometrit heikkokuntoisilla päällystetyillä teillä ovat vähentyneet vilkkaalla valtatieverkolla henkilöautoliikenteen osalta 91,2 %. Keski-Suomen elinkeinoelämälle tärkeällä kanta- ja seututieverkolla heikkokuntoisella päällystetyllä tiellä ajettujen kilometrien vähenemä raskaan liikenteen osalta on 67,5 %. Luvut antavat yleistä liikennekuvaa Keski-Suomesta ja kertovat siitä, että parannustoimenpiteet on kohdistettu oikein, ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala selventää.

Kuluvana vuonna korjausvelkaohjelman turvin on peruskorjattu päällystettyjä teitä sekä käynnistetty sorateiden korjaukset, jotka toteutetaan pääosin vuonna 2018. Peruskorjausten lisäksi päällystetyillä teillä on parannettu tierakenteen säänkestävyyttä kunnostamalla teiden ojia sekä rumpuja. Yksi tällainen kunnostuskohde käynnistyy vielä syksyn aikana, valtatiellä 13 Kyyjärven ja Äänekosken välillä. Vuonna 2017 korjausvelkarahoitusta käytetään 4,7 miljoonaa euroa.

Päällystettyjen teiden, siltojen ja sorateiden korjauksiin käytetään vuonna 2017 perusrahoituksena 16,0 miljoonaa euroa, joten lisärahoituksen avulla summa saadaan nostettua miltei 21 miljoonaan euroon.

Korjausvelkaohjelman loput kohteet ja toimenpiteet tarkentuvat ensi kevään aikana. Lisärahaa on käytettävissä vielä 9,25 miljoonaa euroa. Merkittävimmäksi kohteeksi nousee maantiellä 640 Vuonteensalmen sillan uusiminen. Toisena merkittävänä työlajina ovat sorateiden peruskorjaukset, joiden kokonaisvolyymi on 2,1 miljoonaa euroa.

Perustienpidon ylläpito-ohjelman mukaiset kohteet ja rahoitus tarkentuvat syksyn 2017 aikana.

– Korjausvelkarahoituksen jälkeenkin korjattavaa jää paljon. Jatkossa kehitys voidaan turvata vain nostamalla perusväylänpidon rahoitusta pysyvästi. Nyt olemme keskittyneet tien rakenteiden korjaamisiin, mutta tien varusteiden ja laitteiden, kuten valaistuksen ja tiekaiteiden, kuntotilanne jatkaa heikkenemistään, Jukka Lehtinen täsmentää.

Vastaa