Liimattalan raviradan tuntumassa tehdään pohjavesitutkimuksia


Tiistaina 4. syyskuuta ja keskiviikkona 5. syyskuuta Häkkiläntien varressa tehdään pohjavesitutkimuksia. Tutkimuksen toteuttaa Suomen Pohjavesitekniikka Oy.

– Se tuo paikalle maastokuorma-auton, jonka alustalla on hydraulis-pneumaattinen porakone. Porakoneella kairataan maahan muoviputket, joiden kautta mitataan pohjaveden korkeudet ja virtaussuunnat. Kairaus saattaa aiheuttaa jonkin verran meluhaittaa. Mittausputket voidaan jättää maahan, jolloin niiden kautta voidaan tarkkailla muutoksia tulevina vuosina, kertoo projektipäällikkö Outi Raatikainen.

Tutkimuksessa tehdään riskianalyysi muun muassa suunnitteilla olevan hevosurheilukeskuksen rakentamista ja toimintaa varten. Hevosurheilukeskuksen ensimmäinen osa eli ravirata on jo valmis, seuraava osa olisi maneesi, joka synergiasyistä olisi rakennettava lähelle ravirataa. Lisäksi pohjavesialueelle on joidenkin vuosien päähän suunniteltu maastoesterataa.

Pohjavesitutkimuksen tulokset ovat julkisia ja kaikkien alueen toimijoiden hyödynnettävissä. Tutkimuksen teettää Ääneseudun Kehitys Oy:n Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen -hanke, jota rahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Vastaa