Meconet Oy:n tonttikauppa nytkähti kaupunginhallituksessa eteenpäin


Meconetin halli alkaa käydä ahtaaksi.

Kerroimme aiemmin, kuinka Hirvaskankaalla sijaitseva 3,3 hehtaarin määräala täyttyisi tonttikaupan myötä yritystoiminnasta. Kaupunginhallitus näytti vihreää valoa Meconet Oy:n tarjoukselle. 

Meconet Oy hakee tonttia yritystoiminnalleen ja samalla kaupunginhallitukselta tontin hintaan alennusta. Määräalan pinta-ala on 32803 m2 ja se sijaitsee osoitteessa Vanha Sotatie 2.

Meconet Oy esittää, että Äänekosken kaupunki myisi määräalan heille 114 810,50 eurolla eli 30 prosentin alennuksella.

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen kertoi, että tonttikauppa on totetutuessaan kaupungin kannalta katsottuna erittäin merkittävä.

Kaupunginhallitus päätti, että Meconet Oy:n mahdollisesti saatavilla olevien muiden de minimis -tukien määrä selvitetään ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

– Mikäli muista tuista ei muodostu estettä, Äänekosken kaupunki myy määräalan tilasta Hirvaskangas 992-454-1-108 Meconet Oy:lle
114 810,50 euron kauppahintaan, jolloin de minimis -tukea olisi 49 504,50 euroa, kaupunginhallitus päätti.

Vastaa