Metsä Fibre valitsi vuoden 2018 turvallisimmaksi palveluntoimittajaksi Delete Finland Oy:n


Metsä Fibre on valinnut Delete Finland Oy:n vuoden 2018 turvallisimmaksi palveluntoimittajaksi. Valinnan perusteena on Deleten sitoutuminen työturvallisuuteen: yhtiö on sitoutunut Metsä Fibren tavoitteeseen toimia ilman tapaturmia, edistänyt työlupakäytäntöjä ja toteuttanut ennakoivaa turvallisuustyötä tavoitteemme mukaisesti.

Metsä Fibren turvallisuusjohtamisen periaatteet koskevat myös kaikkia palvelutoimittajia, ja yhtiö arvioi palveluntoimittajiensa turvallisuuden vuosittain.
– Korkea turvallisuustaso on meille kaiken toiminnan edellytys ja tavoitteena on nolla tapaturmaa kaikissa toimipaikoissa. Me haluamme kehittää turvallisuutta jatkuvasti, ja tämän vuoksi on tärkeää oppia ja myös jakaa parhaita käytäntöjä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Vuoden 2018 turvallisimmaksi palveluntoimittajaksi valitsemamme Delete on hoitanut turvallisuusasiat sovitusti ja nostanut turvallisuusnäkökohtia vahvasti esille.  He pyrkivät selvittämään työkohteeseen liittyvät turvallisuusasiat etukäteen ja puuttuvat tarvittaessa myös muiden toimijoiden turvallisuuspuutteisiin. Delete Finland Oy:lle ei sattunut tapaturmia vuoden 2018 aikana tehtaidemme jatkuvissa toiminnoissa. Äänekosken vanhan tehtaan purkutyömaalla tapahtui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa, sanoo Camilla Wikström, Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtaja.

Metsä Fibre panostaa työturvallisuuden pitkäjänteiseen parantamiseen. Tavoitteena on myös kannustaa koko toimialaa työturvallisuuden edelleen kehittämiseksi.

– Avainasemassa ovat laadukas ennakoiva turvallisuustyö, riskien tunnistaminen sekä ei-turvalliseen työskentelyyn puuttuminen. Korostamme myös henkilökohtaisen riskien arvioinnin merkitystä, Wikström toteaa.

Turvallisuushavainnot, säännölliset turvavartit ja aktiiviset riskienarvioinnit ovat tehokkaan ennakoivan turvallisuustyön perusta.

– Turvallisuustavoitteemme on saavutettu yhteistyössä Metsä Fibren kanssa. Metsä Groupilla on korkea vaatimustaso ja standardit myös meille kumppaneille ja yhteistyömme perustuu luottamukseen. Meille on tärkeää se että teemme turvallisuustyötä yhdessä ja käymme jatkuvaa keskustelua asiakkaamme kanssa. Näin pystymme päivittäin keskittymään oman työmme turvalliseen suorittamiseen, kertoo Tommi Kajasoja, konsernijohtaja Delete Group Oyj.

– Olemme tunnustuksesta otettuja ja se kertoo myös meille että olemme oikealla tiellä. Ja varsinkin kun tunnustus tulee turvallisuustyöstä, lämmittää se mieltä erityisesti. Kiitos meidän työntekijöillemme, jotka varmistavat turvallisuuden joka päivä.

Vastaa