Metsä Groupin vuoden 2018 vertailukelpoinen liiketulos 849 miljoonaa euroa


Metsä Groupin liiketulos poikii jäsenilleen korkoa. 

 

– Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloskehitystä heikensi sellumarkkinan hintakäänne erityisesti Kiinassa. Myös kartongin tilausvirta laski vuoden loppua kohden. Markkinan heikkenemisestä huolimatta konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja koko vuoden tulos oli erinomainen, kertoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Vuodelle 2018 suunnitellut investoinnit toteutettiin aikataulussa. Metsä Tissuen Žilinan ja Raubachin tehtaiden jalostuskapasiteetin lisäykset valmistuivat viimeisellä vuosineljänneksellä. Punkaharjun kertopuulinjan investointi etenee suunnitellusti kohden koekäyttöä.

– Tekstiilikuidun koetehtaan rakennustyöt alkoivat Äänekosken biotuotetehtaaseen integroituna. Kemin sellutehtaan uudistamisvaihtoehtojen selvitystyö jatkuu, Hämälä jatkaa.

Metsä Groupin asema johtavana suomalaisena puunhankkijana ja metsäpalveluiden toimittajana on vahvistunut.

– Useat suomalaiseen puuhun perustuvat kehityshankkeemme lisäävät hiiltä sitovien, uusiutuvasta raaka-aineesta tehtyjen tuotteiden tarjontaa kasvaville markkinoille, Hämälä toteaa.

Tammi-joulukuu 2018 (1–12/2017)

 • Liikevaihto oli 5 709 miljoonaa euroa (5 040 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 843 miljoonaa euroa (581). Vertailukelpoinen liiketulos oli 849 miljoonaa euroa (566).
 • Tulos ennen veroja oli 769 miljoonaa euroa (506). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 775 miljoonaa euroa (491).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,8 % (12,3).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 882 miljoonaa euroa (905).

Loka-joulukuu 2018 (10–12/2017)

 • Liikevaihto oli 1 419 miljoonaa euroa (1 328).
 • Liiketulos oli 208 miljoonaa euroa (184). Vertailukelpoinen liiketulos oli 208 miljoonaa euroa (185).
 • Tulos ennen veroja oli 193 miljoonaa euroa (161). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 193 miljoonaa euroa (162).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 % (14,9).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 292 miljoonaa euroa (294).

Tapahtumat vuoden 2018 vuoden viimeisellä neljänneksellä

 • Sellun kysyntä ja markkinahinta laskivat Kiinassa vuoden viimeisen neljänneksen lopulla.
 • Metsä Boardin kartonkitoimitukset laskivat edellisestä neljänneksestä mm. kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena.
 • Metsä Board otti käyttöön uuden paalauslinjan Kaskisten tehtaalla ja ilmoitti investoivansa uuteen arkituslinjaan Äänekosken tehtaalla.
 • Metsä Tissuen uudet jalostuslinjat Žilinan ja Raubachin tehtailla käynnistyivät. Dürenin tehtaan leivinpaperikoneen uudistus valmistui.
 • Metsä Tissue aloitti Saksassa sijaitsevan Stotzheimin tehtaan strategisen arvioinnin.

Tulosohjeistus tammi-maaliskuu 2019

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä.

Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2018 korkoa 7,5 % (7,0 % vuodelta 2017), lisäosuuspääoma A:lle 7,0 % (6,5) ja lisäosuuspääoma B:lle 2,5 % (2,5). Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 74,1 miljoonaa euroa (63,2). Hallitus on lisäksi päättänyt ehdottaa, että voittovaroista siirretään 250 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Vastaa

 1. Jompe

  Seuraavana voidaankin sitten voivotella kannattamattomuutta ja perustella sillä alihankkijoiden riistämistä.

  Vastaa