Mielipide: Jälleen on aika äänestää seurakuntavaaleissa.


 

Vaalit käydään teemalla Minun kirkkoni. Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta.Sen taustalla on puolue,herätysliike tai jokin aate, joka yhdistää jäseniä,tai valitsijayhdistyksen voi perustaa esimerkiksi kaupunginosan mukaan

Äänekoskella on kaksi listaa, mutta täällä ryhmien taustat eivät ole avoimesti esillä.

Kaikki puolueet eivät puolueina osallistu seurakuntavaaleihin,mutta kannustavat kirkkoon kuuluvia jäseniään asettumaan ehdolle. Usein puolueenjäsenet ovat kiinnostuneet toimimaan yhteiskunnan kaikilla alueilla.

Puoluepolitiikalla seurakunnan päätöksenteossa ei ole merkittävää osuutta, mutta kyllähän arvopohja siinä näkyy. Tärkeintä on että ryhmät pystyvät keskenään vuoropuheluun.Muutos kirkossakin tulee sisältäpäin.Tulevaisuus ei tule, se tehdään.

Seurakuntavaalissa näkyy selvästi joidenkin herätysliikkeiden aktiivisuus asettua ehdolle sekä äänestää seurakuntavaaleissa. Seurakuntavaalien jälkeen,etenkin kirkolliskokousedustajien valinintojen myötä nähdään miten meidän kirkkomme jatkossa uusiutuu ja mikä on kirkon linja.

Moni ei koe seurakuntavaaleja omakseen,siitä kertoo vaalien alhainen äänestysprosentti.

Onko se yhdentekevää kuka kirkon asioista päättää? Mikä merkitys näillä päätöksillä on suomalaisten tapauskovien elämään ja arkeen? Moni kuitenkin äänestää jaloillaan eikä käy äänestämässä. Viimeksi vuonna 2014 seurakuntavaalien äänestysprosentti oli koko maassa 15.5 ja Äänekoskella 17.4 moni ei siis tunne vaaleja omakseen.

Seurakuntavaalit ovat suhteellisetvaalit; ääniä kerätään ensisijaisesti ehdokkaiden muodostamalle listalle,jonka sisällä yksittäiset ehdokkaat asetetaan järjestykseen henkilökohtaisen äänimäärän perusteella.

Haluatko valittaa vai vaikuttaa kirkon suuntaan? Seurakuntavaaleissa vaikutat paikallisesti oman seurakuntasi toimintaan. Ketä valitaan seurakunnan työntekijöiksi,minkäläista toimintaa seurakunnassa järjestetään ,mihin seurakunnan rahoja käytetään ja myös siihen ketä maalikkojäseniä kirkolliskokoukseen valitaan.

Seurakuntavaalit eivät ole vain paikallisvaalit, vaan vaalit ovat välillisesti myös valtakunnalliset vaalit. Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt pääsevät äänestämään kirkolliskokoukseen maalikkoedustajat monimutkaisilla vaaleilla. Evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin on kirkolliskokous.Kirkkovaltuustoon valittu äänestää vain kirkolliskokousedustajaa oman arvonsa mukaan ja linjaa näin kokonaiskirkkoa koskevia päätöksiä.

Vaaligalleriasta ja vaalikoneesta löytyy parin tunnin jälkeen henkilö joka ajaa sinulle tärkeitä asioita.

Seurakuntavaalien vaalikoneessa kysytään monia asioita. Mitä mieltä ehdokaat ovat esim. samaa sukupuolta olevien vihkimisestä? Kuka hyväksyy kirkon antaman suojan kielteisen turvapaikka päätöksen saaneelle, laittomasti maahan tulleelle vai pitäisikö apua antaa kantasuomalaisille. Annetaan mielikuva,että yksittäinen seurakunta voisi tästä päättää. EI. Kirkkovaltuustoon valittu äänestää vain kirkolliskokousedustajaa, joka päättää.

Kirkon suuntaan voi vaikuttaa nyt ihan itse -äänestämällä. Kirkko on lakannut kiinostamasta ja vaalit toimimasta. Vaalien alla moni uhkailee,että ei äänestä.Ei muista edes vaaleja. Ihmiset ovat pettyneitä,ei kiinnosta, ei löydy sopivaa ehdokasta,tai äänellä ei olisi merkitystä

Käytä ääntäsi sillä on merkitystä. Saadaan kansankirkko oikeille raiteille.

Marke Tuominen, seurakuntavaaliehdokas 

Vastaa