Mielipide: Keski-Suomen kansanedustajat omaa maakuntaa vastaan


Eduskunnassa talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Orivesi—Jyväskylä-rataosuuden kaksoisraiteen suunnitteluun ja aloitukseen (2 000 000 euroa), äänestettiin nurin, osin myös maakunnan omien kansanedustajien toimesta, ennen joulua pidetyssä istunnossa.

Eduskunnalle perustelu oli seuraava: Rataosuudella Tampere—Jyväskylä liikenne kasvaa nopeasti. Useiden henkilöjunavuorojen lisäksi myös tavaraliikenne kasvaa. Jämsän alueen metsäteollisuuden tuotteet kuljetetaan junilla Rauman satamaan. Äänekosken biotuotetehtaan tuotteet (1,3 miljoonaa tonnia vuodessa) kuljetetaan vastaavasti samaa rataa pitkin Vuosaaren satamaan.

Viime vuosina on Keski-Suomen talouskasvu ollut vahvasti vientivetoista (KSML 29.12.2018). Toisaalta Liikenneviraston viime keväänä tehdyn selvityksen mukaan on syntynyt pullonkaula Orivesi-Jämsä yksiraiteiselle rataosuudelle. Maakunnan talousalue joutuu jopa kuuden vuoden ajan, jonka toisen raiteen rakentaminen kestää, hillitsemään kasvua.

Tiedämme, että kehittyvän metsänhoidon ansiosta kuitua kasvaa entistä enemmän myös maakunnassamme ja markkinoiti mahdollisuus on nykyisellä kysynnällä hyvä. Uusi määräraha esitus onkin syytä rajata vain Orivesi-Jämsä osuudelle joka on kriittisin ja kolmasosan halvempi kuin kaatunut esitys. Ensikevään kansanedustajaehdokkaille on syytä korostaa tätä näkökulmaa.

Esko Järvenpää valtuutettu (PS.) Jämsä.

Vastaa