Mielipide: Kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta työllistämistoimiin


Sain huolestuneen puhelinsoiton Äänekoskelta. Huolen aihe oli seuraava: Työttömänä työnhakijana Äänekoskella olevalle perheenisälle kerrottiin olevan 18 tuntia viikossa työtä tarjolla pääkaupunkiseudulla. Mahdollisuus saattaisi hyvällä onnella olla myös 6-8 tuntia vuorokaudessa seitsemänä viikossa.

Palkka olisi 7-8 euroa tunnilta. Kyse olisi ravitsemusalan työstä, jota tarjotaan lyhytaikaisesti työnekijöitten tilapäisten sairaslomien vuoksi. Tällaiseen pätkätyöhön ei liittyne työterveydenhuoltoa. Hyvällä onnella viikon palkaksi muodostuisi noin 430 euroa ennen veronpidätystä. Bruttokuukausipalkaksi maksimissaan muodostusi noin 1700-1800 euroa kuukaudessa. Tästä menisi arviolta 22-23 % veronpidätysä.

Huonommalla onnella kuukauden bruttoansioksi jäisi vain noin 650 euroa. Jos ei ota tällaista kaukana olevaa työpaikkaa vastaan, menettää 4,65% työttömyysturvasta, mikä merkitee noin 32 euroa kuukaudessa alle 600 euron KELA:n maksamasta työttömyysturvasta.

Jos Äänekoskelta menee tällaiseen pätkätyöhän pääkaupunkiseudulle, tulee väkisinkin matkakuluja ja asumiskuluja normaalien elantokulujen lisäksi. Jos työvoimaa vuokraavan firman lupaus toteutuu minimissään, ei palkkatulo riitä näihin mitenkään.

Ja vaikka lupaus toteutuisi maksimissaankin verotuksen jälkeen 1400 euron nettotulosta menisi noin 400 euroa asumiseen 150 euroa koti- ja työpaikan väliseen käyntiin perheen kuo kerran kuussa ja oletettuun pääkaupungin sisäiseen työmatkaliikenteeseen samon 150 euroa kuussa.

Kuukauden jokapäiväisen kahdeksan työtunnin uurastuksesta saattaisi jäädä maksimissaan tulokseksi 800 euroa kuukaudessa. Tällä olisi myös kustannettava normaalit elantomenot. Mutta tähän optimaaliseen tulokseen ei käytännössä olisi mahdollisuutta perheellisellä, jonka olisi kohtuullista päästä kerran viikossa käymään kotona perheensäkin luona.

Käytännössä olisi todennäköisintä, että bruttopalkka ennen veronpidätystä jäisi 1000 euron vaiheille kuukaudessa ja kun tästä vähennettäisiin asumis- ja matkakulut, olisi työn tulos työttömyysturvaa heikompi äänekoskelaisen esimerkin perheelle. Ongelma edellä luvatussa tilanteessa on erityisesti se, perheenisä kieltäytyessään ottamasta tällaista mielettömyyttä vastaan menettää kolmen kuukauden jälkeen osan työttömyysturvaansa. Pykäliin ja tulkintoihin on tarve saada järkeä ja inhimillisyyttä.

Olen erittäin huolestunut lapsiperheiden henkisestä ja taloudellisesta toimeentulon turvasta.

Lauri Oinonen
Keuruu

Vastaa