Mielipide Marke Tuominen: Äänekosken asiointiliikenne haja-asutusalueilla


Autottoman sumialaisen on tällä hetkellä mahdotonta hoitaa asiotaan ilman kaupungin järjestämää asiointiliikennettä, ystävän tai naapurinapua.

Kaupungin tiedottaminen asiointilikenteestä tammikuun lopusta on ollut vähintäänkin sekavaa kaupungin uusilla sivuilla Sumiaisten osalta. Tiedotteet uusista asiointimatkojen mahdollisuuksista olisi pitänyt myös julkaista ilmaisjakelulehdissä. Kaikki asiointimatkoja tarvitsevat eivät käytä sähköisiä palveluja. Olen pyytänyt tiedottamiseen korjausta kaupunginhallituksessa,strategiatyöryhmässä tuloksetta. Mitä tästä pitäisi ajatella. Onko Sumainen Hylkyperä?

Äänekosken kaupungin verkkosivuilla puhutaan edelleen Senioriliikenteestä. Valtuustoaloiteen käsittely on kesken. Usein tunnistetut toimenpiteet ovat pienimuotoisia eivät vaadi kalliita ratkaisuja esimerkkinä asiointiliikenteen esittäminen selkeästi.

Asiointiliikenne on kutsutaksi, joka on linja-autoliikenettä korvaava kuljetus, joka kuitenkin noudattaa määrättyä aikataulua ja reittiä. Se on kuitenkin avointa kaikille, eikä sen käytössä ole rajoitteita, tämä pitäisi tuoda esiin. Sitä voivat käyttää kaikki sekä autottomat että autolliset. Moni pitää sitä erityisryhmille suunnattuna palveluna, mutta näinhän se ei ole.

Ovelta-olevelle toimivaa joukkoliikennettä kutsutaan usein kutsutaksiksi, joka palvelee tarvittaissa kotiovelle asti. Tarvitsemansa matkat asiakas tilaa suoraan autoilijalta, siltä alueelta mihin kuuluu, matkaa edeltävänä päivänä. Asiointiliikennematkasta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan Matkahuollon bussilippuhintojen mukainen maksu. Koska Sumiaisista hävisivät kaupan mukana posti, matkahuolto, veikkaus tai käteisnoston mahdollisuus, asiointiliikenne kuuluisi ajaa Äänekoskelle asti asikkaan niin halutessa. Näin linja toimisi hyvänä esimerkkinä asiakaslähtöisyydestä sote-periaatteen mukaan.

Itse sain Sumiaisten asiasta selvyyden oikeista ajopäivistä soittamalla Sumiaisiin Vanhalle Rouvalle ja Kahvila Korppuun. Äänekosken uusilla verkkosivuilla ei ollut ajantasaistatietoa ainakaan viikolla seitsemän. Haaste asiointiliikenteen käyttämiseen on aikaisemmin ollut vähäiset asiakasmäärät. Avoimella ja oikealla viestinnällä siitä on mahdollista kehittää toimivampi palvelumuoto jota voitaisiin kehittää iltaisin myös harjoitusvuoroissa käyville. Kutsutaksiperiaateella toimivaa asiointiliikennettä voitaisiin Äänekoskellakin kehitellä älykännykkää hyödyntäen.  Näillä palveluiden kehittämisellä ja oikealla tiedottamisella voitaisiin saada haja-asutusalueen asukkaat palvelujen piiriin myös vapaa-aikana. Uusille suunniteilla oleville kolmelle hallille myös löytyisi käyttäjiä eri harrasteryhmistä.

Kaupunki ei ole ihmisten yhteisönä elinvoimainen ,jollei se kokoajan mieti uusia toimintatapoja tai rakenna uutta. Vanhoilla toimintatavoilla ei uudistuta, yksi niistä on asiointi-ja harrastusliikenteen kehittäminen haja-asutusalueilla asuville kaupunkilaisille.

Marke Tuominen PS

Vastaa