Mielipide Marke Tuominen: Ensin rajataan ja sitten avataan


Äänekosken valtuusto päätti äänestyksen jälkeen liittyä Sammakkokangas Oy:n osakkaaksi 20. helmikuuta.

 

Kuntien jätelaitosten toimintaan puututtiin hankintalain kautta. Tähän asti jätelaitokset ovat voineet hankkia 20 prosenttia liikevaihdostaan myymällä palveluitaan yrityksille. Sammakkokangas on myynyt palveluitaan sidosyksiköilleen (Äänekoskelle) nyt kun raja pudotettiin 5 prosenttiin Äänekoskella osa valtuutetuista katsoi että on liityttävä osakkaaksi Sammakkokankaaseen.Vastuulliseen turvalliseen kustannustehokkaaseen kunnallisen jätehuollon osakkaaksi. Sammakkokangas ilmoitti että ei myy palveluitaan Äänekoskelle 1. heinäkuuta 2017. jälkeen. Kiire oli kova vaikka jätehuollon oma siirtymäkausi on tämän vuoden loppuun.

Vireillä olevassa jätelainuudistuksessa on esitetty, että kuntien rakentamat laitokset on avattava kilpailulle. Tämä tarkoittaisi sitä että kotitalouksien yhdyskuntajätteet joutuisivat kilpailemaan niitä varten rekennetusta (Sammakkokangas) jätteenkäsittelykapasiteetista yritysjätteiden kanssa. Tämä nostaisi kotitalouksien jätemaksuja.

Vireillä on myös aie siirtää sairaaloiden, koulujen ja muun julkishallinnon jätteet kuntien vastuulta jätteen tuottajan ja kiinteistön haltioiden vastuulle.
Tämä heikentäisi kuntien jätelaitosten kykyä hallita materiaalivirtoja ja nostaisi kotitalouksien hintoja.

Suomi haluaa yksityistää kunnallisen jätehuollon siirtymäajan täyttymisen jälkeen. Osa nykyisistä päättäjistä halusi Äänekosken tähän ”hullun myllyyn” ja kuntalaiset kaivamaan taas kerran kuvettaan.

Olisimme voineet odottaa rauhassa miten kaikki etenee, mutta tästä ei annettu Äänekoskella tulla vaaliteemaa.
Marke Tuominen PS
kuntavaaliehdokas.

Vastaa

 1. Jorma Kautto

  Energialaitos, kiinteistöyhtiö, kiinteistöhuolto nyt ”jäteyhtiö ” ja kohta sote. Vielä kun saadaan päiväkoti ja vanhainkodit yksityistettyä niin valtuusto voidaan lakkauttaa kun sillä ei ole mihinkään päätösvaltaa. Ja sokerina pohjalla myös virkamiehet irtisanoa kun kaavoituksessakin jo on kaikki pilattu. Hyvä!

  Vastaa
 2. Facepalm

  Olen samaa mieltä. Virkamiesjohto, konsultti ja osa päättäjistä eivät olleet ajan tasalla suunnitteilla olevista jätelain muutoksista eli kiirehtiminen yhtiöön oli ennenaikaista jätelakimuutoksen keskeneräisyyden vuoksi. Jätteet saamme varmasti 1.7. alkaen esim. Mustankorkealle hankintalain mahdollistaman ns. horisontaalisen sopimuksen turvin, mikäli bisneksen teko ei maistu Sammakkokankaalle kyseisestä ajankohdasta eteenpäin.

  Kaarlolle ja muillekin selvennyksenä, Ympäristöministeriön työryhmä on loppuraportissaan 10.3.2017 esittänyt, että valmisteilla olevaan jätelain muutokseen säädetään jätehuoltoa koskeva sidosyksikkösäännös 10 %:n ulosmyyntirajalla (yhtiön osakkaaksi kiiruhdettiin nyt hankintalaissa olevan 5 %:n ulosmyyntirajan pelotteella). Mm. Kuntaliitto on jättänyt työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen: pysyväksi ulosmyyntirajaksi tulee säätää vähintään 15 %:n ulosmyynti ilman euromääräistä rajaa. Perusteena mm., että ehdotettu ulosmyyntiraja 10 % ei ole jätehuollon toimialalla riittävä, koska jätehuollon tavoitteena on turvata jätehuoltopalveluiden saatavuus koko maassa.

  Hallituksen esitystä jätelain muuttamiseksi odotetaan lausuntokierrokselle keväällä/alkukesästä. Eduskuntakäsittelyyn asia tulee syysistuntokaudella. Tilanteen kehittyminen olisi todellakin tullut katsoa rauhassa. Tuleekin mieleen, mikä yhtiöittämisen todellinen syy on ollut.

  Vastaa
 3. Junk Mail

  Entä vielä päätettäväksi tuleva viranomaistehtävien siirto kuntien yhteiselle jätelautakunnalle? Yritämmehän säilyttää jätehuollon päätösvallan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti omissa käsissämme, esim. Viitasaaren mallia mukaillen. Muuten saamme nykyistä korkeammat perusmaksut, energiajakeen keräys päättyy, kuljetusjärjestelmä vaihtuu jne.

  Vastaa
 4. Otto Normalverbraucher

  Olemme nyt uudessa tilanteessa. Tehdyt päätökset täytyy purkaa välittömästi.

  Vastaa