Mielipide Pentti Salminen: Hallihurmosta valtuustosalissa


 

Kaupunginvaltuusto päätti 11.9. äänin 35-8 viedä eteenpäin ns. monitoimihallin rakentamishanketta Kotakennään alueelle. Me viisi vastaan äänestänyttä demaria emme vastustaneet sinänsä hallin rakentamista. Halusimme aikalisän mm. seuraavien asioiden selvittämiseksi:

  1. uuden kustannusarvion, jossa olisi mukana myös nyt puuttuvat, keilahalli, kuntosali ja leikkipaikka, sekä tiedon siitä, löytyykö yrittäjät niitä pyörittämään,
  2. salitarvekartoituksen, koska lattiatason työntekijät kertovat lukuisista käyttämättä olevista vuoroista, ja koska lukion uusi sali, Koivistolle tuleva sali ja kuplahalli vähentävät painetta, mitä myös tulevat vuoromaksut tekevät,
  3. varmuuden siitä, millä tavalla uusitun hankintalain kilpailutussäännöt vaikuttavat meneillään olevaan kuvioon,
  4. realistisen selvityksen hallin tarvitsemasta henkilöstöstä.

Mielestämme tällaiset asiat pitäisi päätöstä tehdessä olla tiedossa. Salitarveselvitys lopettaisi jo viime valtuustokaudella velloneen kinastelun tyhjistä vuoroista.

Jos haluamme parantaa kaupunkilaisten liikuntapalveluja parhaalla mahdollisella tavalla, suunniteltu sijoituspaikka tulisi siirtää paljon lähemmäksi Koulunmäkeä. Tulisikin selvittää löytyisikö uusi paikka kaavamuutoksella joko kaupungin tai yksityisten tonteista. Tällöin koululaiset ja autottomatkin erityisryhmäläiset voisivat olla hallin päiväkäyttäjiä. Suunnitellussa ratkaisussa on todennäköistä, että suuri sali on vajaakäytössä tai tyhjänä arkisin klo 8-16.

Kun LEHTO OY luopui suuren kaupallisen liikuntakeskuksen toteutusaikeestaan poistuivat elinkeinopoliittiset perusteet hallin rakentamiselta Kotakennäälle. Alueen elinkeinollinen kehittyminen tarvitsee uskottavan veturin, jota liikuntahalli ainakaan ilman hotellia ei ole. Pelkona on, että pelkän hallin takia avattu kallis kunnallistekniikka johtaa uutta tuovien yritysten puuttuessa ”alennusmyyntiin”, josta kärsivät olemassa olevat yritykset ja keskustan kehittäminen.

Pentti Salminen, valtuutettu (sd)

Vastaa