Mielipide: Rakentamattomien tonttien verotusta ei pidä ottaa käytäntöön


Verotuksesta käytävä keskustelu herättää aina kritiikkiä, sekä kirvoittaa kielenkantimia. Haluan näin julkisesti tuoda esiin mielipiteeni kaupunginhallituksen tekemään esitykseen rakentamattomien tonttien kiinteistöverotuksesta 2019.

Olin kaupunginhallituksen jäsenenä kun virkamiehet ehdottivat maanomistajille tulevasta mahdollisuudesta kaupungin toimesta kaavoittaa valmiiksi tontteja maanomistajien maille. Se herätti heti kritiikkiä maanomistajien taholta. Yhteydenottoja tuli välittömästi aiheuttaen suurta hämmennystä. Kysymys oli, aikooko kaupunki ”piilososialisoida” yksityisten maita?

Kerroin sen olevan mahdollisuus ja käden ojennus kaupungilta maanomistajille. Se ei myöskään tarkoita mitään pakkomyyntiä tonteista, eikä kuluja ja velvoitteita. Edellä mainittu tulkinta oli silloin yksiselitteisesti yhteinen näkemys virkamiesten ja politiikkojen keskuudessa.

Kuntaliitoksen jälkeen Äänekoski oli kovassa nosteessa väkiluku nousussa ja muutenkin kaikilla tahoilla yhteishenki oli hyvä. Haluttiin tehdä Äänekoskesta houkutteleva mahdollisuus mm. edellä mainitun vaihtoehtoisen tonttitarjonnan myötä. Olettaisin, että kaupunginhallituksen suunnittelema rakentamattomien tonttien kiinteistöverotuksesta tuleva hyöty on minimaalinen, siihen katkeroitumiseen ja yleiseen mielipiteeseen nähden.

Tunnen vieläkin näin vuosien jälkeen  pettäneeni edellä kerrotun lupauksen, kaavoitettujen tonttien kuluista ja velvoitteista, mikäli ne toteutuvat. Toivottavasti sama tuntemus olisi tällä hetkellä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa istuvien sen aikaisten päättäjien keskuudessa, sekä myös uudet päättäjät huomioisivat silloin tehdyt lupaukset päätöksissään.

Mikäli kiinteistövero rakentamattomista tonteista toteutuu, pitäisi maanomistajille antaa mahdollisuus irtisanoa niin sanottu ”pakkokaavoitus” ilman mitään kuluja ja velvoitteita, se olisi vähintäänkin oikeus ja kohtuus.

Toiveeni kohdistuu valtuuston päätökseen olla toteuttamatta hallituksen esitystä.

Heikki Flinkman

Vastaa