Monitoimihallihanke etenemässä tarjouskilpailuun


Äänekosken kaupunginvaltuusto teki syyskuussa periaatepäätöksen monitoimihallin, ylipainehallin ja jäähallin rakentamisesta Äänekoskelle. Nyt tämän periaatepäätöksen mukaisiin toimiin ollaan ryhtymässä aloittamalla tarjouskilpailu monitoimihallin osalta.

 
Monitoimihallin osalta periaatepäätöksen keskeisenä sisältönä on, että sen toteuttaa kaupungista riippumaton yksityinen toimija. Kaupunki ei siis tule olemaan monitoimihallin omistaja, vaan ainoastaan vuokralainen ja käyttäjä.
Vaikka valmiiden vuokratilojen hankinta ei sinänsä ole hankintalainsäädännön piirissä, voidaan nyt puheena olevaa yhteistoimintamallia pitää EU­ ja kansallisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön valossa rajatapauksena.

– Jotta kaupungin valitsema menettelytapa ei tarpeettomasti kaventaisi myöhemmin valmistelu prosessin aikana käytettävissä olevaa liikkumavaraa eikä antaisi vähäisintä­kään aihetta pitkäkestoiseen valitusprosessiin, on asiantuntijoiden suosituksena järjestää monitoimihallin toteutus käyttöoikeussopimuksella julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaan, esityslistatekstissä sanotaan.

Kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan tekninen toimi järjestäisi tarjouskilpailun aikataulusyistä ostopalveluna. Tarjousasiakirjat ja niihin sisältyvät suunnitelmat käsitellään erikseen vielä tämän syksyn aikana.

Hanke pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Äänekosken kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 23. lokakuuta. Katso koko esityslista täältä. 

Vastaa