Muisti on työntekijän tärkein työkalu


Muistiasiat pitää muistaa työpaikallakin. 

 

Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Mataran neuvotteluhuoneessa käy iloinen puheensorina, kun muistiterveysverkosto kokoontuu. Kokoontuminen on Muisti työssä–työ muistissa -hankkeen järjestämä ja yksi hyvä esimerkki hankkeen toiminnasta: Hankkeessa panostetaan toiminnallisuuteen ja uusia ideoita syntyy tässäkin kokoontumisessa vauhdilla.

– Pyrimme näissä kokoontumissa miettimään konkreettisia keinoja työntekijöiden muistiterveyden edistämiseksi työyhteisöissä, kertoo hankkeen projektivastaava Lea Jokela.

Muistiterveysverkoston kokoontumisessa on tällä kertaa paikalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaaja Katja Mattila, Työterveys Aallosta psykologi Anneli Tuura sekä työterveyspsykologi Riikka Jakonen, Jyvälän Setlementin toiminnanjohtaja Helena Huovila ja Jyväskylän Työterveys Oy:n fysioterapeutti Ulla Sinisalo.

– Oman työtahdin hallinta on olennaista. Asenteet ovat myös tärkeitä, nyt ihannoidaan liikaa ”rankkoja” työpäiviä, naiset muun muassa pohtivat.

Kognitiivisen ergonomian parantaminen tärkeää

Oman työn hallinta ja työpäivien oikeanlainen rytmittäminen taukoineen on tärkeä jaksamista edistävä asia. Kaiken keskiössä on kognitiivisen ergonomian parantaminen.

– Kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan työn, työvälineiden ja -tapojen sekä työympäristön yhteensovittamista ihmisen tiedonkäsittelykyvyn kanssa, selventää projektityöntekijä Kirsi Nieminen.

Kognitiivinen toimintakyky kuvaa ihmisen muistia ja oppimiskykyä. Kognitiivinen toimintakyky voi häiriintyä, jos aivot kuormittuvat liikaa.

– Nykyinen työelämä on tosi hektistä ja erilaiset laitteet häiritsevät keskittymistä. Siksi pitäisi alkaa kiinnittää huomiota työntekemisen tapoihin, Lea Jokela painottaa.

Aivoterveyttä edistetään työelämässä yhteistyössä

Työ muistissa – muisti työssä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa keskisuomalaisten työssä käyvien ihmisten tietoja muistiterveydestä sekä pyrkiä lisäämään työyhteisöjen tietotaitoa kognitiivisesta ergonomiasta.  Hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä muun muassa työterveyshuoltojen kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pystyttäisiin tunnistamaan työntekijän muistipulmat ja löydettäisiin keinoja tukemiseen ja ohjaamiseen.

– Aivoterveyden edistämisen ja kognitiivisen ergonomian tietoisuuden lisäämiseksi olemme mukana erilaisissa tapahtumissa. Voimme lisäksi esimerkiksi toteuttaa työpaikalla tyhy-päivän ohjelmaa, Jokela kertoo.

Hanke on järjestänyt muun muassa esimiehille ja työnantajille suunnattuja aamupalatilaisuuksia, muistinhuolto -tapahtumia työntekijöille sekä koulutuksia hankkeen kohderyhmille.

Hankkeen kotisivuilta muistiterveys.fi löytyy tietoa muistiterveydestä, kognitiivisesta ergonomiasta sekä vinkkejä ja harjoituksia muistiterveyden ylläpitämiseen työpaikoilla.

– Sivulta löytyy muun muassa muistin ja työn 10+1 teesiä, Jokela ja Nieminen vinkkaavat.

Kolmivuotinen Muisti työssä – työ muistissa -hanke aloitti Jyväskylässä elokuussa 2017. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Muistiyhdistys ja sitä rahoittaa STEA. Hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisten työssä käyvien ihmisten tietoja muistiterveydestä ja kehittää keinoja hallita työtapoja ja -aikaa. Nykyinen työ- ja elämäntapa kuormittaa ihmisiä, joten oikeilla toimilla edistetään työntekijöiden hyvinvointia.

Teksti: Erja Salmela

Muisti työssä – työ muistissa järjestää Äänekoskella aamiaistilaisuuden esimiehille 14.11.18 Wille -olohuoneessa aiheena kognitiivinen ergonomia. Tilaisuus on osallistujille ilmainen.

Vastaa