Nimistötoimikuntaa ei lopetettukaan


Kaavoitustoimen ehdotus nimistötoimikunnan lakkauttamista ei sopinut kaupunginhallitukselle.

 

Kaupungin kaavoitustoimi esitti kaupunginhallitukselle syyskuussa, että koko kaupunkialueen eri osien historian ja nimistön asiantuntemusta edustava nimistötoimikunta lakkautettaisiin. Perusteen apidettiin nimistötoimikunnan hidastavan päätöksentekoa.
– Kaavasuunnitelmien aikataulujen ollessa ajoittain erittäin tiukat olisi tarkoituksenmukaista suorittaa nimistön määrittelyssä yhteis työ tä entistä rajatummin kyseiseen suunnittelukohteeseen perehtyneiden tahojen kanssa. Kaupungin eri taajamia edustavan nimistötoimikunnan voi sanoa olevan liian raskas ja hidasliikkeinen toimielin verrattuna suoraan kontaktiin paikallisten kylä- ja kotiseutuyhdistysten kanssa, esittelytekstissä kerrottiin.

Kaupunginhallitus jätti asian aiemmin pöydälle. Kokouksessaan maanantaina 18. syyskuuta kaupunginhallitus päätti ettei nimistötoimikuntaa lopeteta ja pyysi yhdistyksiä tekemään ehdotuksia jäseniksi ja varajäseniksi.

Kaupunginhallitus valitsi nimistötoimikunnan jäsenet ehdotusten perusteella kokouksessaan 6. marraskuuta.
Nimistötoimikunta kaudelle 7.11.2017-31.5.2019:
Timo Enäkoski (varajäsen Marja Levänen)
Kalle Helander (varajäsen Hannu Kumpulainen)
Pirjo Korkiakangas
Helena Ojanen

Kaupungin edustajina:
kaavoituspäällikkö (varajäsen kaavasuunnittelija) (puheenjohtaja)
kartoittaja (varajäsen tonttipäällikkö) (sihteeri)
museonjohtaja (varajäsen museoamanuenssi).

Vastaa

  1. vuosi 2017

    Lisätään byrokratiaa= lisätään kustannuksia= hidastetaan kehitystä= Varmistetaan taantuma.

    Vastaa