Nuorten hyvinvointi puhutti valtuustossa – nuorisotiloja ehdotetaan avattavaksi myös kesäisin


Äänekoskelta löytyy nuorisotila nimeltä Spotti. Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla on omat tilansa.

Valtuuston vuoden viimeiseen kokoukseen tuotiin muun muassa nuorison ajanviettopaikkoja koskeva aloite. Lasten ja nuorten hyvinvointi puhutti myös talousarviokeskustelussa.

 

Keskustan valtuustoryhmän Paula Pekonen esitteli kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa aloitteen, jossa ehdotetaan nuorisotilojen auki pitämistä myös kesäisin. Pekosen lisäksi aloitteen ovat allekirjoittaneet Leila Lindell (kesk.) ja Jari Halttunen (sit.).

Kaupungin ylläpitämien nuorisotilojen toiminta on pääasiassa tarkoitettu 13–18-vuotiaille, ja taajamasta riippuen tiloissa on kävijöitä muutamasta kymmenestä jopa sataan illassa. Viikonloppuisin ja loma-aikaan tilat ovat suljettuna, mikä aloitteen allekirjoittajien mukaan aiheuttaa ongelmia.

– Koulut loppuvat kesäkuun alussa ja alkavat jälleen elokuussa. Koko tämän ajan, reilu kaksi kuukautta, nuoret ovat vaillavalvottua, päihteetöntä ja turvallista vapaa-ajanviettopaikkaa. Tämä tuo mukanaan monenlaisia lieveilmiöitä ja levottomuutta, aloitteessa todetaan.

Aloitteessa ehdotetaan, että jokaisessa taajamassa tehtäisiin selvitys nuorisotoimen kesätoiminnasta sekä nuorisotilojen aukiolon laajentamisesta myös loma-ajoille.

MYÖS TALOUSARVION käsittelyssä useiden valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroissa nostettiin esiin huolta nuorisosta. Muun muassa perussuomalaisten Marke Tuomisen puheessa toivottiin ensi vuoden talousarvioon varausta myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tukitoimien selvitykseen.

Keskustan Paula Pekonen kommentoi talousarvioon sisältyviä henkilöstömuutoksia nostamalla esiin Suolahden kouluissa olevan vuosittaisen koulunkäynninohjaajan toimen, joka hänen mielestään voitaisiin vakinaistaa hankerahoituksen sijaan.

– Vastikään tehty tilaselvitys puoltaa myös kolmannen ohjaajan palkkaamista: jos opettajilla ei ole aikaa kuunnella ja puhua, niin ohjaajalla on yleensä enemmän aikaa olla nuoren kanssa, Pekonen kertoi.

Tätä puheenvuoroa tuki myös vasemmistoliiton valtuustoryhmän Sirpa Martins. Vasemmistoliiton Riikka Happo kiitti sitä, että kaupungin tulevat investoinnit on suunnattu juuri sinne, missä tulevaisuus on: lapsiin ja nuoriin.

Valtuusto käsitteli myös Marke Tuomisen alulle paneman ja 11 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoehdotuksen koulurauha-asiamiehestä, joka voisi puuttua opetushenkilökunnan rinnalla lasten ja nuorten kokemaan koulukiusaamiseen.

Lue lisää talousarviota koskevien puheenvuorojen sisällöstä torstaina 13.12.2018 ilmestyvästä ÄKSästä.

RIINA NYGRÈN
riina(at)aksa.fi

 

Vastaa