Ongelmarakennuksien purkamiseen tarvitaan reilusti yli miljoona euroa!


Kymppitalokin rojautetaan alas.

Äänekoskella on muutama ongelmarakennus, sellainen joka rumentaa ympäristöä ja on vaarallinen. Näitä ongelmakiinteistöjä löytyy kaupungista useita. Purkamiseen toivotaan talousarvioon 850 000 lisämäärahaa.

 

Rakennusta tai sen osaa ei pääsääntöisesti saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella. Vaikka purkamislupaa ei tarvittaisikaan, tulee rakennuksen tai sen osan purkamisesta ilmoittaa kirjallisesti kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle.

Purkamisluvan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennetun ympäristöön sisältyvien arvojen, kuten perinne- tai kauneusarvo, hävittämistä tai haittaa kaavoituksen toteuttamista. Tänä vuonna tavoitteena on purkaa kahdeksan rakennusta:

– ns. eurontalo, Suolahti

– Puuhapirtti, Kotakennääntie 11

– okt, Väinämönkatu 14

– Kymppitalo, Äänekoskentie 1305

– Vanha tk/ vanha osa

– Koiviston koulu, Koivistonkyläntie 143

– Vaapputalo, Äänekoski

– Taipaleentie 10, Sumiainen

Euron kiinteistö – siitäkin me viimein päästään!

Tekninen toimi määrittelee tarkemmin rakennuksien purkamisien aikataulut ja purkujärjestyksen.

– Edellä mainittujen rakennuksien purkaminen on perusteltua. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, on rakennus ympäristöineen saatettava sellaiseen kuntoon, että se ei vaaranna tai rumenna ympäristöä. Tämä antaa perusteet rakennuksen purkamiselle, mikäli muut purkamisen edellytykset täyttyy, kertoo tekninen johtaja lautakunnan esityslistalla.

Käytöstä poistetut rakennukset ovat Äänekosken kaupungille suuri taloudellinen rasite, koska niitä koskeva lain määräämä kunnossapitovelvollisuus velvoittaa kaupunkia pitämään niitä sellaisessa kunnossa, että ne eivät aiheuta ympäristöön haittaa tai vaaraa millään muotoa. Lain asettama määräys koskee myös niiden ympäristöä.

Purkamisiin on varattu vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 300 000 euroa. Arvioidut purkukustannukset vuonna 2018 tehtäviin kohteisiin on 1 150 000 euroa. Tekninen lautakunta esittää Äänekosken kaupunginhallitukselle ja edelleen Äänekosken kaupunginvaltuustolle, että tekniselle lautakunnalle myönnetään 850 000 euron lisämääräraha talousarvioon vuodelle 2018 rakennuksien purkamisiin.

Vastaa

  1. Yrjö Tietäväinen

    Kaupungilla on ko purettaviin rakennuksiin edelleen kunnossapitovelvolisuus, niin etteivät rakennukset aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölleen. Selkeästi purkujärjetyksessä ensimmäinen tulee olla ns ”kymppitalo”, joka aiheuttaa todellista vaaraa ympäristölleen. Kaupunki ei ole pitänyt talon ympärillä olevaa aitaa pystyssä enää vuoteen ja siksi talosta on muodostunut nuorison ja garffititaiteilijoiden bilepaikka. Alue on hengenvaarallinen mm. ikkunoista putoilevien särkyneiden lasien takia. Listalla olevat yksittäiset vanhat omakotitalot ei juurikaan aiheuta vastaavaa vaaraa ympäristölleen.

    Vastaa
  2. Häpeäisit!!!

    Kurikka purkamaan eurontaloa, olipahan sellainen teko järjestää ko. kiinteistö tuohon tilaan kun tiesi mikä kohtalo odottaa. Selkärangatonta touhua tietoisesti bulvaanille myydä kun tiesi että tämä on lopputulema.

    Vastaa